Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Terveydenhuollon valvonta-asioita käsiteltiin 72 vuonna 2018

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa otetiin käsiteltäväksi 72 terveydenhuoltoa koskevaa valvonta-asiaa vuonna 2018. Tilastotietoa terveydenhuollon valvonnasta vuodelta 2018 löytyy juuri julkaistusta aluehallintovirastojen tilinpäätöksestä.

19 valvonta-asiaa toteutettiin valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti. Oma-aloitteisesti valvontaan otettuja asioita oli 24 ja saatujen yhteydenottojen perusteella aloitettiin 29 valvonta-asiaa.

Ratkaistuja valvonta-asioita oli yhteensä 87. Suurimmat ryhmät olivat:

  • 22 perusterveydenhuolto, suunterveydenhuolto
  • 13 perusterveydenhuolto
  • 13 erikoissairaanhoito
  • 12 puolustusvoimien terveydenhuolto
  • 10 vankiterveydenhuolto

 Aluehallintovirasto antoi kolme kehotusta koskien mm. hoitoon pääsyn aikarajoja ja lääkärin lääkkeenmääräämis käytäntöjä. Neljässä tapauksessa aluehallintovirasto päätti jatkaa valvontaa. Käsitys oikeasta toimintatavasta ilmaistiin seitsemässä ja huomiota vastaisen toiminnan varalle kiinnitettiin kolmessa päätöksessä.   

Ohjaus- ja arviointikäynnit sekä tarkastukset

Aluehallintovirasto teki ohjaus- ja arviointikäynnit Kempeleen ja Limingan terveyskeskuksiin ja Oulun kaupunginsairaalaan. Tarkastuskäynnit tehtiin Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän lasten-, nuorten- ja aikuispsykiatrian yksiköihin. Kaksi ennalta ilmoittamatonta tarkastuskäyntiä tehtiin Oulun yliopistollisen sairaalan päivystysyksikköön.

Käynneillä kiinnitettiin erityisesti huomiota yksikköjen toimintakäytäntöihin, henkilöstömiehitykseen, potilasturvallisuuteen ja potilaan itsemääräämisoikeuden toteutumiseen. Käynneillä annettiin ohjausta mainittuihin epäkohtiin liittyen. Esille otettiin myös yksikköjen hyviä toimintatapoja ja vahvuuksia.

Kaikkien kuuden aluehallintoviraston tilinpäätöstiedot vuodelta 2018 on koottu yhteen raporttiin. Raportti on luettavissa Patiossa.

Lisätietoja:
aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka, p. 0295 017 562
Pohjois-Suomen AVI
hannele.havanka@avi.fi

 


Päivitetty