Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Terveydenhuollon kantelumäärä kasvussa vuonna 2019

Länsi- ja Sisä-Suomi

Terveydenhuollon kanteluita tuli vireille vuonna 2019 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon ennätyksellisen paljon eli 343 kappaletta. Saapuneiden kanteluiden määrä lisääntyi edellisvuodesta noin 20 prosentilla. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ratkaisi viime vuoden aikana yli 300 terveydenhuollon kanteluasiaa. Kantelumäärän lisääntyminen on aiheuttanut hieman käsittelyaikojen pidentymistä tapauksissa, jotka vaativat laajempaa selvittelyä.

Viime vuonna vireille tulleista terveydenhuollon kanteluista yli puolet koski Pirkanmaan alueen asioita. Keski-Suomen alueella tapahtuneita, terveydenhuollon kanteluna käsiteltäviä asioita tuli vireille lähes 70. Pohjanmaata, Etelä-Pohjanmaata sekä Keski-Pohjanmaata koskevia kanteluasioita tuli käsittelyyn yhteensä 84 kappaletta.

Huomautuksia annettiin viime vuonna neljässä tapauksessa. Huomion kiinnittämiseen, jotta toiminta muuttuisi asianmukaiseksi, päädyttiin 35 tapauksessa. Käsityksensä lain mukaisesta menettelystä aluehallintovirasto esitti viidessä tapauksessa. Lainvastaisesti toimineelle valvottavalle voidaan antaa huomautus vastaisen varalle, etteivät todetut virheellisyydet toistuisi. Huomautus on moitittavampi ohjauskeino kuin huomion kiinnittäminen tai käsityksen ilmaiseminen.


Mistä kanneltiin vuonna 2019

Ratkaistut kantelut koskivat vuonna 2019 valtaosin lääkäreiden toimintaa. Myös sairaanhoitohenkilökuntaa, hammaslääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevia kanteluita oli käsiteltävänä. Kantelut kohdistuivat edellisvuosien tapaan pääosin julkisen terveydenhuollon toimintaan.

Terveydenhuollon kantelut koskivat laajasti terveydenhuollon eri osa-alueita. Etenkin palvelun laatu sekä sisältö olivat kanteluissa perusteluina. Kantelut liittyivät usein seuraaviin aiheisiin:

  • lääkkeiden määrääminen
  • potilaan kohtelu
  • diagnoosin tai hoidon viivästyminen
  • palvelujen saatavuus
  • organisaation tai palvelujärjestelmän toiminta ja käytännöt
  • menettelytapavirheet

 

Potilaalla oikeus myös muistutuksen tekemiseen

Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Aluehallintovirastossa viime vuoden aikana ratkaistuista kanteluista vajaa kolmasosa siirrettiin käsiteltäväksi muistutusmenettelyllä toimintayksikköön, joka oli kantelun kohteena. Aluehallintovirasto seuraa muistutukseen vastaamista ja voi tarvittaessa ryhtyä valvontatoimenpiteisiin muistutusvastauksen perusteella. Muutamia tapauksia otettiin uudelleenkäsittelyyn puutteellisen muistutukseen vastaamisen takia.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto lähetti vuonna 2019 toimialueensa terveydenhuollon toimintayksiköille ohjauskirjeen siitä, miten muistutukset tulee käsitellä.


Lisätietoja:
ylitarkastaja Elise Kuismanen, p. 0295 018 540
ylitarkastaja Niina Lehtinen, p. 0295 018 573  
lakimies Leena Värri, p. 0295 018 609
lakimies, oikeusturvayksikön päällikkö Päivi Lahtinen, p. 0295 018 533   
  
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty