› Graafinen versio

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Tampereen Ranta-Tampellan vesistötäytölle vesilupa

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Tampereen kaupungille luvan rakentaa Ranta-Tampellan vesistötäyttö Näsijärveen ja aloittaa työt ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Päätökseen sisältyvät lupamääräykset rakenteista, järveen asennettavasta suojaverhosta ja vesistövaikutusten tarkkailusta ja kalatalousmaksusta. Täyttöalue on kooltaan noin 1,6 ha ja sen rakentamiseen tarvitaan 400 000 m3 puhdasta louhetta tai kitkamaata.

Ympäristön suojaaminen ja tarkkailu

Täytössä käytettävä louhe tulee syrjäyttämään järven pohjalietettä, jossa on alueen teollisuudesta peräisin olevia haitta-aineita. Lietteen ja haitta-aineiden leviämisen estämiseksi täyttöalueen eteen järveen asennetaan kaksiosainen suojaverho. Verho on aallokon kestävää geovahvistekangasta, joka ankkuroidaan pohjaan ja kiinnitetään rantaan rakennettaviin teräsbetonirakenteisiin. Verho on paikoillaan koko rakentamisen ajan, jonka on arvioitu kestävän noin 1,5 vuotta.

Hankkeen aikana tarkkaillaan suojaverhon toimintaa, kiintoaineen- ja haitta-aineiden leviämistä sekä rakentamisen vaikutuksia Näsijärven-, Tammerkosken- ja Pyhäjärven veden laatuun.

Ranta-Tampellan vesistötäyttö sijoittuu Näsijärveen Tampereen keskustan pohjoispuolelle ja se liittyy Ranta-Tampellan asuinalueen rakentamiseen. Aspinniemen olemassa olevaa täyttöaluetta laajennetaan ja Naistenlahden sataman aallonmurtajan länsipuolelle Näsijärveen rakennetaan Massunlastenpuisto.

Päätöksen numero on 103/2013/2. Päätös on sähköisenä osoitteessa www.avi.fi/lansi. Muutoksenhakuaika päättyy 13.1.2014 klo 16.15.

Aluehallintovirasto on päätöksellään 28.11.2013 myöntänyt luvan myös Santalahden puiston rakentamiseen vesialuetta täyttämällä. Tähänkin lupaan liittyy Näsijärveen asennettava suojaverho.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Lasse Känsälä puh.0295 018 761

Ympäristöneuvos Reko Vuotila, puh. 0295 018783

Ympäristöylitarkastaja Kirsti Poikonen, puh. 0295 018 768


Päivitetty

Oikopolut