Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsy on toteutunut asianmukaisesti Puolustusvoimien Rovaniemen terveysasemalla
 

Pohjois-Suomi

Valtakunnallisessa mediassa 13.12.2018 kerrottiin varusmiesten hoitoon pääsyn ongelmista puolustusvoimien Sotilaslääketieteen keskuksen (SOTLK) alaisella Rovaniemen terveysasemalla.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto otti asian perusteella omaksi valvonta-asiaksi selvittää SOTLK:n Rovaniemen terveysaseman suun terveydenhuollon tilannetta. Aluehallintovirasto selvitti terveysaseman suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn viivettä, hammaslääkäriresurssin riittävyyttä sekä mahdollisia hoidon järjestämiseen liittyviä ongelmakohtia.

Saadun selvityksen perusteella hoitoon pääsy terveysasemalla vastaa terveydenhuoltolain asettamia vaatimuksia ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kiireettömän suun terveydenhoidon suosituskriteerejä. Ulkopuoliselta toimijalta hankittu SOTLK:n hammaslääkäriresurssi on ollut riittävä ja vastannut hoidon takuuaikojen enimmäisvaatimuksiin, vaikka se ei ole vastannut kokopäiväistä virkahammaslääkäriresurssia. Lisäksi joulukuussa 2018 tilanne on muuttunut, kun terveysaseman hammaslääkärin virka on saatu täytettyä. Aluehallintovirasto toteaa, ettei SOTLK:n Rovaniemen terveysaseman suun terveydenhoidon järjestämisessä valvonta-asian osalta ole todettavissa hallinnollisen ohjauksen tarvetta eikä asia siten anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

 

Lisätiedot:
ylitarkastaja Matti Vainiokangas, p. 0295 017 563
etunimi.sukunimi@avi.fi
Pohjois-Suomen AVI
 


Päivitetty