Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Sote-investointeja ja ulkoistuksia koskevan ns. rajoituslain voimassaoloa on jatkettu 2025 loppuun asti: Aluehallintovirastot ohjeistaneet kuntia ja kuntayhtymiä

Sote-investointeja ja ulkoistuksia koskevan ns. rajoituslain voimassaoloa on jatkettu vuoden 2025 loppuun asti. Rajoituslaki koskee soten osalta kuntia ja kuntayhtymiä. Yli viiden miljoonan euron rakennusinvestointeihin on edelleen haettava poikkeuslupa sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM).

Myös sote-palvelujen yhteistoiminta-alueita koskevan nk. Paras-puitelain velvoitteet jatkuvat vuoden 2023 loppuun. Paras-laki velvoittaa kuntia jatkamaan toimintaa soten yhteistoiminta-alueina, kun väestöpohja on vähintään noin 20 000 asukasta.

STM on pyytänyt aluehallintovirastoja seuraamaan toimialueellaan kuntien ja kuntayhtymien toimintaa sekä valvomaan, että 1.1.2020 voimaan tulleen lain ehtoja noudatetaan

  • yksityisten palvelun tuottajien kanssa tehdyissä sopimuksissa
  • rakennusten ja toimitilojen vuokra- tai muuta käyttöoikeutta koskevissa sopimuksissa
  • rakennuksiin kohdistuvissa investoinneissa.

Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta  1299/2019 

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 19.12.2029: Rajoituslain voimassaoloa jatketaan ja sote-ulkoistusten ehtoja tiukennetaan

Alkuperäinen laki kuntien ja kuntayhtymien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 548/2016
           

Lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Arvonen; p. 0295 016 100

Itä-Suomen aluehallintovirasto
terveydenhuoltoyksikön päällikkö Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
sosiaalihuoltoyksikön päällikkö Satu Syrjälä, p. 0295 016 944

Lapin aluehallintovirasto
johtaja Kristiina Poikajärvi, p. 0295 017 375

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
sosiaali- ja terveydenhuoltoyksikön päällikkö Katja Paakkola, p. 0295 018 000

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Niina Siirilä, p. 0295 018 563

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
sosiaali- ja terveyspalvelut -yksikön päällikkö, lakimies Pirjo Mäkeläinen, p. 0295 017 581

etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty