Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Sosiaalityöntekijöiden erikoistumiskoulutuksesta ja sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisen koulutuksesta saa korvauksia aluehallintovirastolta

Sosiaalityöntekijöiden erikoistumiskoulutuksesta ja sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden koulutuksesta maksetaan koulutuskorvausta tästä vuodesta lähtien. Koulutuskorvauksen maksaminen on uusi tehtävät aluehallintovirastoille.  

Sosiaalityöntekijöiden koulutuskorvaus maksetaan koulutusta järjestäville yliopistoille. Yliopistot voivat hakea koulutuskorvausta aluehallintovirastolta kaksi kertaa vuodessa. Korvausta maksetaan niiden henkilöiden koulutuskustannusten korvaamiseen, jotka ovat saaneet tai saavat sosiaalityöntekijän erityspätevyyden 1.1.2019 jälkeen.

Sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämisen koulutuksesta maksettavaa korvausta voivat hakea organisaatiot, jotka toimivat kyseisten sairaanhoitajien työnantajina. Kyseessä ovat siis kunnat tai kuntayhtymät tai niiden lukuun sopimuksen perusteella tai muulla tavalla terveydenhuollon avohoidon palveluja tuottavat yksiköt. Korvausta haetaan puolivuosittain. Korvausta maksetaan niiden sairaanhoitajien koulutuskustannusten korvaamiseen, jotka ovat saaneet tai saavat lääkkeenmääräämisoikeuden 1.1.2019 jälkeen.

Koulutuskorvauksiin liittyvät lakimuutokset on tehty sekä sosiaalihuoltolakiin että terveydenhuoltolakiin ja korvausten suuruus on määritelty asetuksissa.

Lomakkeet korvausten hakemiseksi löytyvät aluehallintovirastojen internet-sivustolta www.avi.fi/lomakkeet


Lisätietoja:
ylitarkastaja Samuel Haataja, p. 0295 016 111
tarkastaja Vuokko Asikainen, p.  0295 018 526
tarkastaja Anu Lassus, p.  0295 018 793

etunimi.sukunimi@avi.fi
Aluehallintovirasto


Päivitetty