Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Sosiaalipalvelujen piirissä olevien asiakkaiden lääkäripalvelujen tulee aina perustua asiakkaan tarpeisiin

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ohjaa kunnille lähettämässään ohjauskirjeessä lääkäripalveluiden järjestämistä. Aluehallintoviraston havaintojen mukaan sosiaalipalvelujen asiakkaat eivät saa kaikissa tilanteissa tarpeensa mukaisia lääkäripalveluja. Sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuja sosiaalihuollon palveluja ovat esimerkiksi kotihoito, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.

Kunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Kunta voi tuottaa palvelut itse, ostaa palvelut yksityisiltä palveluntuottajilta tai antaa palvelun käyttäjälle palvelusetelin. Riippumatta siitä, miten lääkäripalvelut järjestetään, ei kuntalaisen asema ja oikeus tarpeenmukaisiin palveluihin muutu. Kunta ei esimerkiksi voi rajata lääkäripalveluja pelkästään etäpalveluna saataviksi, vaan lääkäripalvelujen saatavuuden tulee aina perustua potilaan tarpeisiin. Lääkäri ei voi antaa hoitomääräyksiä etäpalvelun välityksellä tilanteissa, joissa potilaan hoito ja hoidon arviointi edellyttävät lääkäriltä potilaan fyysistä tutkimista.

Aluehallintovirasto muistuttaa lisäksi, että etäpalveluna annettavan lääkäripalvelun soveltuvuutta yksittäiselle asiakkaalle tulee tarkoin arvioida. Arviointivastuu etäpalvelun soveltuvuudesta on sekä palvelujen järjestäjällä että palvelujen tuottajalla. Etäpalveluun on oltava potilaan tai hänen laillisen edustajansa tietoinen suostumus.

Kunta ei myöskään voi rajata lääkäripalvelujen saatavuutta siten, että lääkärin palvelut olisivat käytettävissä vain esimerkiksi kolmen kuukauden välein, vaan lääkäripalvelujen saatavuuden tulee perustua asiakkaan tai potilaan tarpeisiin kaikissa tilanteissa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ohjauskirje kunnille 7.2.2019 (pdf)

Lisätietoja:

Aluehallintoylilääkäri Mikko Valkonen, p. 0295 016 000, etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty