Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Sosiaalihuollon valvonnassa vuonna 2018 vanhuspalvelujen osuus on suurin

(Etelä-Suomi)

Etelä-Suomen aluehallintoviraston sosiaalihuollon valvonnassa korostuvat vanhuspalvelut. Alkuvuoden 2018 kaikista vireille tulleista valvonnoista niiden osuus on kolmannes. Lukumääräisesti uusia vanhustenhuollon valvontoja on tullut 33, joista kotihoidon osuus on kymmenen.

Sekä kotihoidossa että ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa epäkohtana toistuu henkilöstön riittämätön mitoitus suhteessa hoivan tarpeeseen. Tästä aiheutuu usein vakaviakin asiakasturvallisuusriskejä.  

Sosiaalityöhön kohdistuvat kantelut ovat kasvaneet ollen nyt 14,6 % kaikista alkuvuoden vireille tulleista kanteluista (vuonna 2017 osuus oli 4,9 %). Ammattihenkilölain edellyttämän kelpoisuuden täyttävien sosiaalityöntekijöiden saatavuuden ongelmat selittävät osaltaan kasvua. 

Lastensuojelusta kannellaan eniten

Lastensuojelu on aikaisempien vuosien tapaan eniten kantelujen kohteena,48 kpl (33 prosenttia kaikista kanteluista). Vammaispalvelut (19 kpl) ja vanhustenhuolto (14 kpl) ovat seuraaviksi yleisimpiä kanteluissa.  

Kantelu- ja valvonta-asioita ratkaistiin alkuvuodesta yhteensä 145. Huomautuksia ovat aiheuttaneet hallintopäätöksiin, rajoitustoimenpidepäätöksiin ja muistutuksiin liittyvät puutteet, henkilöstön riittävän mitoituksen laiminlyönti kotihoidossa ja asiakirjahallintoon sekä salassapitosäännöksien noudattamiseen liittyneet epäkohdat.

Vuoden 2018 alkupuoliskolla on tullut yhteensä 239 uutta kantelu- ja valvonta-asiaa vireille. Alueellisesti tarkasteltuna kantelu- ja valvontatapaukset keskittyvät väestöpohjaltaan suurimpaan Uudenmaan maakunnan kuntiin. Uudenmaan osuus on keskimäärin kaksikolmasosaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen vireille tulleista valvonta- ja kanteluasioista.   

Aluehallintovirasto pitää erityisen huolestuttavana ikäihmisten palvelujen laatuun ja turvallisuuteen liittyvien valvontojen määrää.

Lisätietoja
Sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Marja-Leena Stenroos, p. 0295 016 206
etunimi.sukunimi@avi.fi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto       


Päivitetty