Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Sosiaalihuollon palvelujen järjestämisen lähtökohtana tulee olla asiakkaan yksilöllinen tarve ja etu - Itä-Suomen AVIn valvontapäätös

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 29.5.2019 antanut valvontapäätöksen Siun soten vanhusten asumispalvelujen valvontaan liittyen. Aluehallintovirasto kiinnittää päätöksessään Siun soten huomiota siihen, että asiakkaiden palveluprosesseissa varmistetaan menettelytapojen lainmukaisuus kaikilta osin. Huomiota kiinnitetään myös siihen, että yksityisen palvelujen tuottajan ja Siun soten välisten toimivaltasuhteiden lainmukaisuus toteutuu julkisen vallan käytön osalta. Samoin sosiaalihuollon palvelujen järjestämisen lähtökohtana tulee olla asiakkaan yksilöllinen tarve ja etu.

Itä-Suomen aluehallintovirastoon saapui tammi-helmikuussa 2018 kolme eri henkilöiden tekemää hallintokantelua, joissa esitettiin väitteitä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten ja Attendo Oy:n epäasiallisesta menettelystä muutettaessa vanhusten asumispalvelujen tuottamista ja organisointia Tohmajärvellä. Arvostelua esitettiin myös asiakkaiden siirtämisestä asumisyksiköstä toiseen.

Kantelukirjeiden mukaan Attendo Oy on käyttänyt tosiasiallista valtaa Siun soten sijasta siirrettäessä vanhusasiakkaita pois toimintansa lopettaneesta Hoitokoti Pikkupihasta. Lisäksi kirjeissä tuotiin esille, että Attendo Oy on sijoittanut asiakkaat Attendo Oy:n toimintayksiköihin sen sijaan, että heidät olisi sijoitettu oman ja läheisten toivomusten mukaisesti Dementiahoitokoti Aatokseen. Ilmoituksissa esitettiin tyytymättömyyttä siihen, että asiakkaiden toiveita ja mielipiteitä ei ole kuultu sekä hoivan ja palvelujen laatuun Attendon Tohmajärven yksikössä. Kantelukirjeissä mainittuja asioita on käsitelty myös tiedotusvälineissä.

Aluehallintovirasto käsittelee kantelut sosiaalihuollon valvonta-asiana, koska ne koskevat kunnan vastuulle kuuluvaa palvelujen järjestämistä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto pyysi selvitykset Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sotelta, jolla on järjestämisvastuu Tohmajärven kunnan vanhusten asumispalveluihin sijoittamisesta. Asiasta saatujen selvitysten perusteella aluehallintovirasto harkitsi huomautuksen antamista Siun sotelle. Ennen huomautuksen antamista Siun sotella oli mahdollisuus tulla kuulluksi ja antaa selitys asiasta. Siun soten selitys saapui Itä-Suomen aluehallintovirastoon 25.2.2019.

Huomautukseen ei enää aihetta - muun muassa menettelytapoihin sekä toimivaltasuhteiden lainmukaisuuteen tulee kiinnittää huomiota

Saatujen selvitysten perusteella aluehallintovirasto katsoo, että Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin julkisen vallan käyttöön liittyvässä asiassa, joten ei ole tarkoituksenmukaista enää antaa huomautusta.

Aluehallintovirasto kiinnittää kuitenkin Siun soten huomiota vastaisen varalle siihen, että asiakkaiden palveluprosesseissa varmistetaan menettelytapojen lainmukaisuus kaikilta osin. Huomiota kiinnitetään myös siihen, että yksityisen palvelujen tuottajan ja Siun soten välisten toimivaltasuhteiden lainmukaisuus toteutuu tosiasiallisesti julkisen vallan käytön osalta.

Aluehallintovirasto kiinnittää Siun soten huomiota myös siihen, että sosiaalihuollon palvelujen järjestämisen lähtökohtana tulee olla asiakkaan yksilöllinen tarve ja etu. Asiakkaiden palvelujen muuttamista harkittaessa tulee kiinnittää huomiota luottamuksensuojaperiaatteen noudattamiseen.

Aluehallintovirasto jättää toimivaltaansa kuulumattomana käsittelemättä Hoitokoti Pikkupihan ja Dementiahoitokoti Aatoksen palveluntuottajien vaatimukset siitä, miten Attendo Oy on kohdellut niitä paikkakunnan pienyrittäjinä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös kokonaisuudessaan (pdf) 

Lisätietoja
sosiaalihuollon ylitarkastaja, ryhmävastaava Satu Syrjälä, p. 0295 016 800 (vaihde), etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty