Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan ajankohtaiset asiat Pohjois-Pohjanmaalla ja Kai­nuussa

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjesti toimialueensa sosiaali- ja terveydenhuollon johtaville viranhaltijoille, esimiehille sekä valvontatehtäviä hoitaville viranhaltijoille valvonnan ajankohtaisasi­oita käsittelevän työkokouksen Oulussa 6.6.2019.

Työkokouksessa käytiin läpi valvonnan painopisteitä, Pohjois-Suomen alue­hallintoviraston ajankohtaisia asioita sekä julkisen vallan käyttöön ja virkavastuuseen liittyviä asioita. Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta kuultiin asiantuntijoiden puheenvuoroja myös aiheista vanhustenhuolto, lastensuojelun sijaishuolto, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilövalvonta sekä lääkehoidon toteuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Myös Valviran asiantuntijat pitivät puheenvuoroja sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta.

Päivän painopistealueena olivat toiminnan kohdentaminen lisääntyvästi suunnitelmalliseen ja en­nakolliseen suuntaan niin valvontaviranomaisessa kuin palvelujärjestelmän kentän toiminnassa. Ensisijaista on omavalvontavelvollisuus, jossa valtontaviranomaisen tehtävänä on tukea, edistää ja viimekädessä varmistaa omavalvonnan toteutuminen.

Kuntien vastuulla on:

  • järjestämisvastuullaan olevien palveluiden valvonta
  • ostamiensa yksityisten palveluiden laadun valvonta oli sitten kyse kokonais- tai osittai­sul­koistuksista tai asiakas-/palvelusetelillä tuotettavista palveluista
  • alueellaan toimivien yksityisten palveluntuottajien valvonta, joilta kunta ei osta palveluita
  • niiden palveluiden valvonta, joissa kuntalaisia on sijoitettu toisen kunnan alueella olevaan toimintayksikköön.

Tilaisuudessa käytiin keskustelua myös alueellisten erityispiirteiden huomioimisesta palveluiden järjestämisessä ja valvonnassa. Niitä PSAVI:n alueella ovat esimerkiksi:

  • harva asutus- ja pitkät etäisyydet
  • Pohjois-Pohjanmaa väestörakenteeltaan Suomen nuorimpana maakuntana
    • Lasten suuri määrä näkyy tarpeena kehittää lasten, nuorten ja perheiden palveluja – vaikuttaa AVI:n ohjaus- ja valvontatehtäviin
  • Oulun seutu Euroopan nuorimpina kaupunkiseutuina
  • Kainuun nopeasti ikääntyvä väestö, mikä näkyy koko maata korkeampana väestöllisenä huoltosuhteena

Luennoitsijoiden materiaalit löytyvät linkin takaa: https://bit.ly/2MDcuPL
 

Lisätietoja:

Pirjo Mäkeläinen
päällikkö, sosiaali- ja terveydenhuolto -yksikkö
p. 0295 017 581

Hanna Toiviainen
johtaja, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue
p. 0295 017 680


Päivitetty