Tiedotteet 2016

Tälle sivulle on koottu vuonna 2016 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2016

Ruotsinkielistä toisen asteen koulutusta on hyvin saatavilla Uudellamaalla 

Etelä-Suomi

Vuonna 2015 ruotsinkielisen lukio- ja ammattikoulutuksen saatavuus oli Uudellamaalla suunnilleen samalla tasolla kuin vuosina 2011 ja 2013. Koko maahan verrattuna lukiokoulutuksen saatavuus oli samalla tasolla kuin 16-vuotiailla ylipäänsä. Sen sijaan ammatillisen peruskoulutuksen saatavuus oli edelleen jonkin verran heikompaa. Silti ruotsinkielistä toisen asteen koulutusta voidaan sanoa olleen hyvin saatavilla. Ammatillisen peruskoulutuksen saatavuus vaihteli suuresti Uudenmaan eri kuntien välillä, sillä ruotsinkielinen ammattikoulutus on keskittynyt lähinnä Helsinkiin, Porvooseen ja Raaseporiin. Tämä käy ilmi aluehallintoviraston tekemästä arviosta, jossa selvitettiin alueen peruspalveluiden saatavuutta. Saatavuutta arvioitiin maantieteellisesti sen perusteella, kuinka suuri osa ruotsinkielisistä 16-vuotiaista asui korkeintaan 10 tai 30 kilometrin etäisyydellä lähimmästä lukiosta tai ammattioppilaitoksesta sekä kuinka monelle heistä oli tarjolla vähintään kolmen eri alan ammatillista koulutusta.

Vuonna 2015 ruotsinkielisen peruskoulutuksen päätti Uudellamaalla 1 675 nuorta, mikä on 50 prosenttia koko maan vastaavasta luvusta. Nuorista 49 prosenttia oli tyttöjä ja 51 prosenttia poikia, ja heistä 91 prosenttia otti vastaan toisen asteen opiskelupaikan heti samana vuonna. Lukiokoulutus säilytti suosionsa, sillä peräti 70 prosenttia ensisijaisista hakijoista otti vastaan lukiopaikan, kun taas ammattikoulutuspaikan otti vastaan 30 prosenttia. Lukioon hakeutujien osuus oli Uudellamaalla peräti seitsemän prosenttiyksikköä koko maan tasoa korkeampi. Tytöt valitsivat poikia useammin lukiokoulutuksen ja pojat vastaavasti ammatillisen koulutuksen, eli sukupuolierot eivät olleet tasoittuneet vuoden 2013 arvioinnista.

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen alueellisesta tilasta vuonna 2015 löytyvät verkko-osoitteesta patio.fi. Uusi aineistojen luokittelutoiminto mahdollistaa entistä tehokkaamman tavan hyödyntää arvioinnin tuloksia. Uudella tavalla tuotetun arvioinnin avulla on myös helpompi vertailla valtakunnallisen ja alueellisten arviointien tuloksia.

Peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Joka toinen vuosi suoritettavalla arvioinnilla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista maan eri osissa. Arvioinnin valtakunnalliset tulokset valmistuivat jo huhtikuussa.


Lisätietoja:
sivistystoimen ylitarkastaja Carola Bryggman, puh. 0295 018 612
Aluehallintovirastojen ruotsinkielisen opetustoimen palveluyksikkö
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI


Päivitetty