Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Ratkaisujen penkki keräsi satoja ehdotuksia SuomiAreenassa – terveiset lähetetty ministeriöön

Aluehallintovirastot osallistuivat SuomiAreena-tapahtumaan 2019 pääteemanaan lasten ja nuorten hyvinvointi. Kansalaistorilla kaiken ikäisiltä pyydettiin ratkaisuja lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen. Terveiset on nyt toimitettu valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tekijöille.

"Miten lasten ja nuorten hyvinvointia saadaan parannettua?" oli kysymys, jota aluehallintoviraston työntekijät kysyivät SuomiAreenan vierailijoilta 15.-19.7.2019. Oman ratkaisuehdotuksensa pystyi kirjoittamaan Ratkaisujen penkkiin tai sosiaalisessa mediassa jaettavaan kuvaan. Uniikki Ratkaisujen penkki oli tuunattu Porin nuorten työpajoissa.

Lasten ja nuorten hyvinvointi todella pysäytti ihmisiä miettimään ratkaisuja. Yli 700 henkilöä jätti ratkaisuehdotuksensa penkkiin tai osoitti tukensa jo kirjoitetulle. Lisäksi osa jakoi ideansa somessa. Terveiset on toimitettu opetus- kulttuuriministeriön virkamiehille, jotka valmistelevat valtakunnallista nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaa.

"Liikuttavia terveisiä", sanoo ylitarkastaja Sahi

Yksi lukuisista aluehallintovirastolaisista, jotka keskustelivat ratkaisuehdotuksista niin lasten ja nuorten kuin senioreiden ja työikäisten kanssa, on ylitarkastaja Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

– Oli todella liikuttavaa kuulla ennen kaikkea lasten omia ajatuksia. Mieleen jäi erityisesti 10-vuotias Daniel, joka toivoi lisää sosiaalisuutta Suomeen ja vähemmän teknologiaa kouluissa lapsille. Myös kiusaamisen kitkeminen puhututti paljon.

Nuorisokysymysten parissa työskentelevä Sahi kävi läpi kaikki penkin kirjoitukset ja teki niistä temaattisen koosteen. Toistuvia teemoja olivat "lapsia pitää kuunnella", "epätasa-arvoa ja yksinäisyyttä tulee vähentää" sekä "opetukseen ja varhaiskasvatukseen pitää satsata". Lisäksi vaadittiin, että erilaisuutta tulee tukea ja toimintaa järjestää lapsille ja nuorille.

– Toive saada lapsille ja nuorille lisätoimintaa liittyy harrastuksiin. Olen iloinen, että Suomessa on kiinnostuttu niin sanotusta Islannin mallista, jossa valtion tukemana sekä perheiden ja eri toimijoiden yhteistyöllä varmistetaan, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus harrastaa.

Aluehallintovirastot tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia osana työtään

Aluehallintovirastoissa lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään monella tavalla.

  • Avit myöntävät valtionavustuksia mm. liikuntaan ja harrastuksiin, nuorten työpajoihin ja etsivään nuorisotyöhön. Vuonna 2019 avustuksia on koko maassa jaettu 31 172 964 euroa. Lisäksi nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen on jatkuva haku.
  • Avit tukevat liikuntapaikkojen rakentamista ja liikunnallista elämäntapaa, mikä monesti koskee myös lapsia ja nuoria.
  • Avit valvovat miten lapsia ja nuoria kohdellaan esimerkiksi lastenkodeissa tai terveydenhoidon parissa.
  • Avit järjestävät täydennyskoulutusta opettajille esimerkiksi siitä, kuinka tärkeää on ehkäistä kiusaamista ja kuunnella lapsia. Avit myös edistävät lasten oikeutta varhaiskasvatukseen.
  • Avit edistävät kirjastojen toimintaa. Laadukkaat kirjastopalvelut, jotka huomioivat hyvin myös lapset, edistävät kaikenikäisten osallisuutta ja hyvinvointia.
  • Jos lapsi tai nuori kokee, että häntä on kohdeltu lainvastaisesti hänelle kuuluvissa palveluissa, hän tai hänen huoltajansa voivat tehdä aluehallintovirastolle kantelun. Kantelu pitää tehdä siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella palvelun toimipaikka (esim. lastenkoti) on.

Lisätietoa:


Päivitetty