Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Rakennustyömaan aikaisissa sähköistyksissä työturvallisuuspuutteita

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden rakennusalan tarkastajat ovat havainneet puutteita rakennustyömaan aikaisissa sähköjärjestelyissä. Yhtenä puutteena on ollut sähköverkon vikavirtakytkimien toimimattomuus tilanteissa, joissa niiden olisi pitänyt laueta ja katkaista sähkövirran syöttö. Sähkökäyttöiset käsityökalut on suojattava 30 mA:n vikavirtakytkimellä, jonka toimivuutta on testattava määräajoin.

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet haluavat muistuttaa, että tehokas tapa suojautua laitevian aiheuttamalta sähköiskun vaaralta on käyttää sähkölaitteen ja virran syötön väliin asennettavaa laitekohtaista 30 mA:n vikavirtakytkintä, vaikka rakennustyömaan sähkön syöttö onkin ohjattu sähkökeskuksesta 30 mA:n vikavirtakytkimien takaa.

Päätoteuttajan on turvallisuussuunnittelussa esitettävä rakennustyön aikaisen sähköistyksen järjestäminen siten, että sähkökäyttöisten työkalujen käyttö on turvallista. Sähköistyssuunnitelmassa tulee huomioida alajakokeskuksien riittävä määrä, huomioiden työmaalla tarvittava tehon tarve ja sijainti työmaa-alueella. Tällöin vältytään käyttämästä mm. liian pitkiä jatkojohtoja tai niiden yhdistelmiä. Tavanomaisten jatkojohtojen johdinpinta-ala ei välttämättä tällöin riitä tarvittavan sähkövirran johtamiseen, koska liian pitkä johdin vastustaa sähkövirran kulkua johtimessa. Seurauksena voi olla johtimen ylikuumeneminen ja tästä seuraava johtimen eristeen vaurioituminen. Pitkien jatkojohtojen käytössä on havaittu myös tilanteita, joissa johtimen tai sähkölaitteen vikaantuminen ei välttämättä laukaise 30 mA:n vikavirtakytkintä, vaikka johdin päästää vuotovirtaa johtimen ulkopuolelle.

Päätoteuttajan on ainakin kerran viikossa suoritettavissa kunnossapitotarkastuksissa muun muassa tarkastettava rakennustyön aikaisen sähköistyksen turvallisuus, jossa on tarkastettava myös jatkojohtojen ja laitteiden kunto. Lisäksi päätoteuttajan on jatkuvasti tarkkailtava työturvallisuuden tilaa myös sähköistyksien osalta (Ratu, KONE-RATU 02-3037, TYÖMAAN SÄHKÖISTYS).

Lisätietoja:
Tarkastaja Veli-Pekka Hammo
puh. 0295 018 635
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue


Päivitetty