Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Rahanpesun valvontarekisteriin hakeminen avautui

Aluehallintoviraston valvomien yritysten ja yksityisten elinkeinonharjoittajien tulee hakeutua uuteen rahanpesun valvontarekisteriin. Hakemuslomake rekisteriin on avattu perjantaina 28.6. Rahanpesun valvontarekisteriin hakeudutaan sähköisellä hakemuslomakkeella osoitteessa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain noudattamista valtakunnallisesti. Rahanpesulaki edellyttää, että kaikkien aluehallintoviraston valvomien ilmoitusvelvollisten, jotka eivät ole toimilupavalvottavia tai rekisteröityneitä muuhun valvontaviranomaisen rekisteriin, on haettava rekisteröintiä AVIn rahanpesun valvontarekisteriin.

Rahanpesun valvontarekisteri koskee:

  • rahoitus- ja sijoituspalveluja tarjoavia tahoja 
  • laki-, kirjanpito- ja veroneuvontapalveluita tarjoavia tahoja 
  • tavara- ja taidekauppaa tekeviä tahoja, jotka ottavat vastaan käteismaksuja vähintään 10 000 euron edestä
  • valuutanvaihtajia ja yrityspalveluita tarjoavia tahoja, joiden on haettava lakkautettavista valuutanvaihtorekisteristä ja yrityspalvelurekisteristä rahanpesun valvontarekisteriin. 

Hakemuslomakkeelle täytetään perustiedot yrityksestä ja sen yhteyshenkilöstä. Kertaluonteinen rekisteröintimaksu (200-355 euroa) tulee maksettavaksi vasta kun sähköinen hakemuslomake on käsitelty. Pääsääntöisesti rekisteröintimaksu on 200 euroa, korkeampi 355 euron rekisteröintimaksu koskee ainoastaan valuutanvaihto- tai yrityspalveluita tarjoavia tahoja heitä koskevien laajempien taustaselvitysten vuoksi.

Rahanpesulaissa säädetyn lyhyen siirtymäajan vuoksi rekisteröintihakemusten käsittely voi aiheuttaa ruuhkaa aluehallintovirastossa. Yritys voi jatkaa toimintaansa normaalisti hakemuksen käsittelyn ajan. Puuttuva rekisteröinti ei myöskään aiheuta aluehallintovirastossa valvontatoimenpiteitä vielä rekisterin voimassaolon ensimmäisten kuukausien aikana.

Aluehallintovirasto ottaa käyttöön rahanpesun valvontarekisterin 1.7.2019. Rekisterin julkinen versio ei kuitenkaan toistaiseksi ole saatavilla teknisistä ongelmista johtuen. Asiasta tiedotetaan lisää aluehallintoviraston internetsivuilla, kun valvontarekisterin julkaisuajankohta varmistuu. Pyrimme saamaan julkisen rekisterin käyttöön mahdollisimman pian.

Lisätietoa: 
www.avi.fi/rahanpesun-valvonta
rahanpesu@avi.fi
Aluehallintoviraston tiedotteet 17.6. sekä 25.6.

Lisätietoja:
ylitarkastastaja Asta Mykkänen, p. 0295 016 278, etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI
 

 


Päivitetty