Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2017

Puolangan ja Ylitornion kunnat palkittiin vuoden 2017 alueellisilla Liikkuva koulu -palkinnoilla (Pohjois-Suomi ja Lappi)

Vuoden 2017 alueellisen Liikkuva koulu –palkinnon saa Pohjois-Suomessa Puolangan kunta ja Lapissa Ylitornion kunta. Palkinto on 2 500 euron rahapalkinto, joka tulee käyttää oppilaiden tai koko kouluyhteisön liikkumisen edistämiseen kouluympäristössä.

Puolangalla on yksi yhtenäiskoulu, Puolankajärven koulu, jonka yhteydessä on myös lukio.  Koulu on aina ollut aktiivinen ja liikunnallinen. Liikunta on ollut painopisteenä jo vuosia ennen Liikkuva koulu -toimintaa näkyen mm. valinnaisliikunnan ja kehtotoiminnan tarjonnassa. Palkitsemisperusteluissa todetaan, että koulun koko henkilöstö on aktiivisesti sitoutunut mukaan toimintakulttuurin kehittämiseen ja pienillä täsmäkoulutuksilla henkilökunta on innostunut esimerkiksi toiminnallisuuden toteuttamiseen osana opetusta. Koulun toimintaympäristöä on kehitetty aktiivisesti liikkuvampaan suuntaan hankkimalla erilaisia istuimia, leuanvetotankoja ja muuta välineistöä oppituntien aikaisen aktiivisuuden lisäämiseksi. Useat toimenpiteet tapahtuvat koko kouluyhteisön tasolla. Koululla on erittäin innostava ja myönteinen ilmapiiri. Puolankajärven koulu on osallistunut useina vuosina etenkin yläkoululaisia innostaviin valtakunnallisiin liikuntakampanjoihin kuten Taistoon ja MunLiike -kampanjaan. Lisäksi koulu on toteuttanut naapurikuntien koulujen kanssa yhteistyössä erilaisia liikuntatempauksia ja -turnauksia. Koululla ja kunnassa pidetään tärkeänä ja mahdollisena, että toimintaa voidaan toteuttaa myös hankerahoitusten päättymisen jälkeen, mutta hankkeen avulla pystytään nostamaan Liikkuva koulu –toiminta uudelle tasolle.

Ylitornion kunnassa on oppilaiden liikkumista viety pitkäjänteisesti ja aktiivisesti eteenpäin. Kunnan asenne liikuntaa kohtaan on ollut erittäin myötämielinen ja Liikkuva koulu -toiminta on ollut tärkeää. Palkitsemisperusteluissa todetaan myös, että Ainiovaaran peruskoulun peruskorjaus on valmistunut ja sen myötä koululle on luotu loistavat olosuhteet liikuntaa varten. Investoinneissa on huomioitu liikunnan merkitys. Koulun piha on rakennettu täysin uusiksi ja suunnittelussa on liikuntamahdollisuuksien kehittäminen huomioitu esimerkillisesti. Koulupihaa voidaan käyttää liikkumiseen myös koulupäivän jälkeen.
 

Liikkuva koulu -palkinnon myöntävät Opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen ja aluehallintovirastojen kanssa

Opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen ja aluehallintovirastojen kanssa myöntää vuosittain Liikkuva koulu –palkinnot esimerkillisestä työstä liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi kouluympäristössä. Palkitsemisen tarkoituksena on saada aikaan näkyvyyttä ja arvostusta liikkumisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyölle koulupäivän aikana, kannustaa käytännön toimijoita laadukkaan työn tekemiseen sekä tuoda esiin tehtyä ansiokasta työtä. Palkitsemiskäytäntö aloitettiin vuonna 2012.

Palkinnolla halutaan kiinnittää huomiota toimintaan, jossa on rohkeasti, määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti lähdetty muuttamaan koulupäivän rutiineja liikunnallisen, fyysisesti aktiivisen ja hyvinvoivan koulupäivän ja elämäntavan mahdollistamiseksi.

Esimerkillisen paikallisen hankkeen tunnusmerkkejä ovat:

  • Kokonaisvaltainen kehittämisote koulun toimintakulttuurin liikunnallistamiseksi
  • Koulupäivän rakenteen muuttaminen liikkumisen kannalta suotuisammaksi
  • Oppilaiden fyysisen aktiivisuuden lisääntyminen
  • Ajankohtaisiin oppilaiden liikuttamisen haasteisiin tarttuminen
  • Vähän liikkuvien tai erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden aktivoiminen
  • Toimivien keinojen löytäminen oppilaiden osallisuuden lisäämiseen
  • Koko henkilökunnan sitouttaminen koulun toimintakulttuurin liikunnallistamiseen
  • Toimenpiteiden levittäminen kunnan usealle koululle
  • Laaja-alainen verkostoituminen
  • Konkreettiset keinot toiminnan vakiinnuttamiseen hankerahoituksen päättymisen jälkeen

Lisätiedot:

liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, puh. 0295 017 663

liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, Lapin aluehallintovirasto, puh. 0295 017 396


Päivitetty