Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta - Pohjois-Suomessa varautuminen koronavirusepidemiaan on tällä hetkellä hyvällä tasolla

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla tänään 27.3.2020 verkkokokoukseen ja päivitti tilannekuvan koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen osalta alueellaan. Tilanne Pohjois-Suomen alueella on rauhallinen ja viranomaisten varautuminen tilanteen hoitamiseen on hyvällä tasolla.

Valmiustoimikunta kokoaa laajasti yhteen keskeiset Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun toimijat, joilla on rooli koronavirusepidemian hoitamisessa.

Valmiustoimikunta muodostaa Pohjois-Suomen alueiden tilannekuvan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen, huoltovarmuuden, elinkeinoelämän, turvallisuuden ja henkisen kriisinkestävyyden näkökulmasta. Jokainen viranomainen arvio oman toimintakykynsä. Kootut tiedot antavat eväitä jatkotoimenpiteille ja tukevat ministeriöiden työtä koko valtakunnan tilanteen ymmärtämisessä.

Kokouksessa todettiin, että Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on perustanut kuntajohdon virallisen viikoittaisen kokoontumisen, jossa käsitellään kuntien tilanteeseen ja varautumiseen liittyviä hyvinkin käytännön läheisiä asioita.

Tällä viikolla on aloitettu myös monia uusia verkkopalaverikäytäntöjä. Aluehallintovirasto on kutsunut koolle kuntien sivistysjohtajat sekä sosiaalitoimen johtajat. Palavereissa on jaettu tarpeellista tietoa ja vaihdettu hyviä käytäntöjä samalla kun on tehty tilannearvioita.

- Tilanne alueellamme on tällä hetkellä kohtuullisen vakaa. Meillä on Pohjois-Pohjanmaalla 48 tiedossa olevaa tartuntatapausta, Kainuussa ei yhtään. Kaikki tartunnat eivät kuitenkaan ole tiedossa, kertoo Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen ja jatkaa:

- Ulkomailta palaa alueellemme lomailijoita. Viranomaiset huolehtivat siitä, että palaavia ihmisiä ohjeistetaan riittävästi kotikaranteenista ja että he eivät ole kosketuksissa muiden ihmisten kanssa. Kaikilla palaavilla on vastuu toimia karanteenisäännösten mukaisesti. Terveysviranomaiset ovat ryhtyneet jo toimiin yhdessä Finavian kanssa tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Tuki henkiselle kriisinkestävyydelle korostuu jatkossa

Kun ihmiset pysyttelevät toistaiseksi kotonaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti, sillä voi olla erilaisia psyykkisiä ja fyysisiä vaikutuksia. Kokouksessa todettiinkin, että ihmisten henkinen kriisinkestävyys voi joutua koetukselle. Valmiustoimikunta kehottaa kuntia ja eri toimijoita kiinnittämään huomiota siihen, miten voimme tukea ihmisiä tässä haastavassa tilanteessa.

- Viranomaisten viestintä on varmasti yksi keino, lisäksi vapaaehtoisten tekemä työ on korvaamatonta tässä tilanteessa.

Ylijohtaja Savolainen korosti yhteenvedossaan sitä, että eri viranomaisten välinen saumaton yhteistyö on aivan keskeistä koronavirustilanteen hoitamisessa. Viranomaisilta vaaditaan nopeaa reagointia erilaisiin tilanteisiin.

- On äärimmäisen tärkeää, että kansalaiset luottavat viranomaisiin. Tällä hetkellä tilanne on hyvä ja kansalaiset noudattavat viranomaisten ohjeita. Meidän on jatkossakin toimittava niin, että tämä luottamus säilyy ja vahvistuu.

- Koronavirusepidemia on herättänyt myös uudenlaisia avuntarpeita. Erityisesti heikoimmassa asemassa oleville pitää tarjota apua. Nyt ei voi ajatella vain sitä, mitä on velvoitteen mukaan pakko tehdä. Auttaa voi ja pitää myös, vaikka siihen ei ole velvoitetta.

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävä on turvata tiedonvaihto ja yhteensovittaa eri viranomaisten ja toimijoiden toiminta ja poikkeusoloissa. Tehtävä on huolehtia alueemme kyvystä kohdata poikkeusolot ja turvata yhteiskuntamme toimivuus. Tieto kentältä on tärkeää, että voidaan luoda tilannekuva Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella. Aluehallintovirasto käyttää koottua tietoa laissa määrätyn tehtävänsä, eli eri viranomaisten toimien yhteensovittamisen toteuttamiseen ja valtion eri ministeriöiden pyytämien tilannekuvien tekemiseen. Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa kriisin loppuun asti.

Lisätietoja:
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen, 050 583 9912, terttu.savolainen@avi.fi

 

 


Päivitetty