Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokosi tilannekuvan koronapoikkeusoloista (Pohjois-Suomi)

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla tänään verkkokokoukseen koronaviruksen leviämisen aiheuttaman maamme poikkeusolojen vuoksi.

Poikkeusolot edellyttävät hyvää yhteistyötä viranomaistoiminnan, yritysten, yhteisöjen, kolmannen sektorin kesken ja ennen kaikkea suurta kansalaisten omaa panosta.

Kokouksessa kuultiin lähes kolmenkymmenen eri toimijan katsaus oman organisaation toimiin viruksen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi, sekä näkemys toimintakyvystä lähiviikkojen aikana. Koronakriisi iskee laajasti alueeseemme, sen kaikkiin toimintoihin, elinkeinoihin, yrityksiin, ihmisten toimeentuloon ja jokapäiväiseen elämään.

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävä on turvata tiedonvaihto ja yhteensovittaa eri viranomaisten ja toimijoiden toiminta ja poikkeusoloissa. Tehtävä on huolehtia alueemme kyvystä kohdata poikkeusolot ja turvata yhteiskuntamme toimivuus. Tieto kentältä on tärkeää, että voidaan luoda tilannekuva Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella. Aluehallintovirasto käyttää koottua tietoa laissa määrätyn tehtävänsä, eli eri viranomaisten toimien yhteensovittamisen toteuttamiseen ja valtion eri ministeriöiden pyytämien tilannekuvien tekemiseen.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella todettuja tartuntoja 20.3.2020 oli 30, joista kaikki Pohjois-Pohjanmaalla. Kainuussa virustartuntoja ei toistaiseksi ollut. Kaikkia tartuntoja ei kuitenkaan ole tiedossa.

Ylijohtaja Savolainen toteaa yhteenvedossaan, että tilanne on uusi ja se muuttuu koko ajan. Pohjoisessa tulemme etelä-Suomea jäljessä.

"Voimme todeta, että alueemme viranomaiset ovat hyvässä valmiudessa ottaa vastaan lisääntyvän määrän tautitapauksia," Savolainen vakuuttaa valmiustoimikunnan raportit kuultuaan.

Ylijohtajan mukaan tämä kevät ja alkukesä ovat Suomen historiassa poikkeuksellinen jakso, joka koettelee henkistä kriisinsietokykyämme.

Onnistuminen viruksen leviämisen hidastamisessa turvaa hoidon riittävyyden jokaiselle. Ylijohtaja vetoaa, että jokainen noudattaa viranomaisten ohjeita. Näin suojaamme riskiryhmiä tartuntataudilta, johon vielä ei ole rokotetta. Todella vakavassa vaarassa ovat ikääntyneet ja ja muut riskiryhmät, mutta virus on riski kaikille.

Yli 70-vuotiaita asuu Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa yhteensä noin 70 000 henkilöä, joista Pohjois-Pohjanmaalla noin 56 000 ja Kainuussa noin 14 000.

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu jatkossa säännöllisesti kerran viikossa kriisin loppuun asti.

Lisätietoja:
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen, 050 583 9912, terttu.savolainen@avi.fi


Päivitetty