Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Pielisen poikkeusjuoksutuksilla ehkäistään tulvahaittoja

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut vesilain mukaisen päätöksen, jolla määrätään Pielisen poikkeusjuoksutuksista. Määräyksiä haki Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vesilain valvontaviranomaisena. Pielisen luonnonmukaisesta juoksutuksesta saadaan poiketa huhtikuun puolesta välistä lähtien lisäämällä Pielisen juoksutusmääriä. Myöhemmin tulva-ajan jälkeen juoksutus palautetaan takaisin luonnonmukaiseksi pienentämällä juoksutusmääriä.

Ennusteiden mukaan Pielisen vedenkorkeus voisi ilman lisäjuoksutuksia nousta harvinaisen korkealle keväällä ja kesällä 2018. Poikkeusjuoksutuksilla pyritään ehkäisemään korkeista vedenkorkeuksista aiheutuvia vahinkoja teollisuudelle, vesihuollolle, rantarakenteille, maa- ja metsätaloudelle sekä virkistyskäytölle. Poikkeamisella ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia.

Lisätietoja:

Hennamaarit Korhonen
ympäristöylitarkastaja
p. 029 501 6501
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty