Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

PAU:n lakot vaikeuttavat postinkulkua koko maassa – asioinnissa huomioon otettavaa

PAU on ilmoittanut työtaistelutoimista 1.9. - 5.9.2019. Työtaistelutoimet eivät vaikuta siihen, miten asioita saa aluehallintovirastoissa vireille sähköisesti tai henkilökohtaisesti asioimalla. Vaikutuksia voi olla postin jakelussa.

Pyydämme asiakkaitamme ottamaan huomioon häiriöt postin jakelussa. Kun lakkoalueelta lähetetään postia tai jos vastaanottaja on lakkoalueella, lähetysten kulussa voi olla viivettä useita päiviä. Työtaistelun vaikutuksista postinkulkuun kerrotaan posti.fi-sivuilla.

Mikäli kyseessä on aluehallintoviraston jo asettama, työtaistelutoimenpiteiden aikajaksolla umpeutuva määräaika, suosittelemme ottamaan yhteyttä aluehallintovirastossa asiaa käsittelevään virkamieheen.

Asia pannaan vireille toimittamalla hakemus, ilmoitus, kantelu tai muu asiakirja sille aluehallintovirastolle, jonka tehtäviin asian käsittely kuuluu. Jos asiakirja on toimitettava aluehallintovirastoon tietyssä määräajassa (esimerkiksi muutoksenhakukirjelmä ja eräät hakemukset), tulee asiakirjan olla perillä toimivaltaisessa aluehallintovirastossa viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Asiakirjan voi lähettää sähköpostitse, postitse, tietyissä asioissa sähköisen asioinnin kautta tai tuomalla asiakirja aluehallintovirastoon henkilökohtaisesti tai lähetin välityksellä. Sähköpostitse toimitettava asiakirja tulee lähettää asianomaisen aluehallintoviraston viralliseen asiointiosoitteeseen.

Aluehallintovirastojen yhteystiedot

Lisätietoja
erikoissuunnittelija Anne Jokinen, p. 0295 016 547, etunimi.sukunimi@avi.fi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty