Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Paraisten lastensuojelua koskeva valvonta päättyy

Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on selvittänyt valvonnallisesti Paraisten kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen lastensuojelutyön asianmukaisuutta. Valvonnan aikana aluehallintovirasto havaitsi puutteita erityisesti lastensuojelutyön työvaiheiden lainmukaisuudessa.

Valvonnan kuluessa, erityisesti keväällä 2018 Paraisten kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on ryhtynyt toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi muun muassa rekrytoimalla laillistettuja sosiaalityöntekijöitä.

Aluehallintovirasto katsoo, että Paraisten esittämät toimenpiteet asianmukaisesti toteutettuina osaltaan parantavat mahdollisuuksia saattaa kunnan lastensuojelutyö laissa edellytetylle tasolle. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan onnistunut lastensuojelutyö perustuu keskeisesti koulutuksessa saatuun tietoperustaan, käytännön työssä karttuneisiin taitoihin,  sosiaalityön eettisiin perusteisiin sekä työtä tukevaan johtamiskulttuuriin. 

Aluehallintovirasto on päättänyt valvonnan, mutta seuraa edelleen Paraisten kaupungin lastensuojelun tilannetta. 
 

Lisätietoja
sosiaalihuollon ylitarkastaja Tiina Ronkamo, p. 0295 018 130

 


Päivitetty