Tiedotteet 2016

Tälle sivulle on koottu vuonna 2016 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2016

Paikallisuus ja kansainvälisyys yhdessä tuovat alueille uutta elinvoimaa - Elli Aaltonen Saimaan korkeakouluseminaarissa Savonlinnassa

Itä-Suomi

Satojen vuosien ajan raja on ollut tärkeä, varsinkin täällä Itä-Suomessa. Savonlinna on aina perustanut olemassaolonsa rajoihin Savossa, kahden kulttuurin ja kahden uskonkin puristuksessa. Hengelliset ja maalliset rajat ovat olleet tärkeät hallinnolle, kaupalle, liikenteelle, uskonnolle ja sivistykselle. Sodat ja ristiretket olivat yhtä rajojen jatkuvaa uudelleen määrittelyä. Mutta nyt Savonlinna, Saimaa ja Suomi tarvitsevat menestyäkseen enemmän yhdessä oloa, yhdessä tekemistä ja yhteisiä tavoitteita kuin rajoja, aloitti Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Elli Aaltonen puheenvuoronsa perjantaina 29.7.2016 Saimaan korkeakouluseminaarissa Savonlinnassa.

Taidot, osaaminen, luovuus, innovatiivisuus, verkostot, koulutus ja tieteellisyys syntyvät yhdessä. Yhdessä paikallisesti ja yhdessä globaalisti. Siksikin rajat ovat nykyisin mahdottomuus ja yhdessä tekeminen mahdollisuus, korosti Elli Aaltonen puheessaan.

Suomen digiyliopisto voisi ohittaa kaikkien yliopistojen maantieteelliset rajat, vaikka yliopistot toimisivat omina yksiköinään. Fyysinen läsnäolon vaatimus korvautuu verkostomaisella kommunikaatiolla, keskustelutilalla ja opetusmateriaalilla. Resursseja vapautuisi entisestään opetuksen ja tutkimuksen laatuun ja sidostyöhön eri intressiryhmien välillä, kannusti Aaltonen verkostoitumaan globaalisti.

Mutta tarvitaan myös paikallisia innovaatioita, jotka tuovat uuden idean kaikkien mahdollistajien tietoisuuteen. Designation of origin, Saimaan alueen elintarvikelaatumerkki on yksi tällainen. Se paikallistuu Saimaalle, sen puhtauteen, elintarvikkeiden ja ruokamatkailun nostoon.

Hallitus haluaa lieventää kelpoisuusehtoja julkisella sektorilla. Puuttumatta siihen, onko se hyvä vai ei, siitä voi tulla uusi mahdollisuus Saimaan alueen koulutukselle MAMK:n opetus-, sosiaali- ja terveysalalla. Täytyy vain olla nopea ja olla edessä.

OECD:n tuore tutkimus osoittaa, että Suomesta häviää automatisaation kehityksen myötä länsimaista kolmanneksi vähiten työpaikkoja. Vahvemmin suojattuja ovat Viro ja Etelä-Korea. Suomessa häviäviä työpaikkoja olisi noin 6 prosenttia, kun monessa muussa maassa kaksinkertaisesti.  Kun rutiiniluonteisten töiden osuus on meillä vähentynyt 2000-luvulla, kommunikaatiotehtävät ovat kasvaneet Yhdysvaltain rinnalla eniten. Kommunikaatiotyö perustuu koulutukseen ja osaamiseen ja nämä tekijät suojelevat ja mahdollistavat uusia työn tekemisen muotoja. Osaamista ja koulutusta kannattaa pitää siten vahvana, painotti Elli Aaltonen.

Ympäristömuutos ajaa kansat liikkeelle. Maailma ei ole enää ympäristökatastrofienkaan osalta betonoitu maan osiin. Globaalius voi mahdollistaa pienen Suomen ja kirkkaan Saimaan. Käyttökelpoinen puhdas vesi ja ruoka ovat jatkossa entistä arvokkaampia. Nuoret ovat jo kiertotalouden asiakkaita. Ekologisia tuotteita ja palveluja halutaan oman ja ympäristön turvallisuuden nimissä entistä enemmän, visioi Elli Aaltonen tulevaisuutta.  

Lisätietoja
ylijohtaja Elli Aaltonen, p. 0295 016 868, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto

 


Päivitetty

Oikopolut

lomakkeet