Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Osallisuus ja yhteisöön kuuluminen vahvistavat nuorten hyvinvointia

Etelä-Suomi

Asiantuntijat kokoontuivat torstaina 21.3.2019 Hyvinvointia kasvukeskusten nuorille -seminaariin Helsinkiin. Tuloksena oli antoisaa keskustelua nuorten asemaa parantavista ratkaisuista.

Seminaarin banneri

20 panelistia ja 200 asiantuntijaa yhdistivät tilaisuudessa voimansa neljän nuoria koskettavan kysymyksen ratkaisemiseksi. Ratkaisuja etsittiin nuorten osallisuuden ja harrastusmahdollisuuksien vahvistamiseen, vanhemmuuden tukemiseen sekä rakenteellisiin ongelmiin puuttumiseen eri alojen yhteistyöllä. Seminaarin osallistujat nostivat tärkeimpänä viestinä esiin sen, että nuoren täytyy tuntea olevansa aidosti osa yhteisöä toimijana eikä vain toimenpiteiden kohteena. Osallisuuden tunne syntyy ennen kaikkea kohtaamisista.

Ratkaisuja haettiin myös rakenteiden muutoksista. Olemassa olevia luontevia kohtaamispaikkoja, kuten kouluja, tulisi kehittää harrastamisen ja myös perheiden yhteisöiksi. Palveluja on vietävä sinne, missä niihin on helppo tarttua. Puuttumalla ongelmiin ripeästi voidaan ehkäistä syrjäytymistä.

Puututaan ongelmiin ajoissa

Tämänkertainen seminaari jatkoi lokakuussa 2018 järjestetyn Kasvattavatko kasvukeskukset pahoinvoivia nuoria? -seminaarin teemaa hyödyntämällä siellä kerättyä tietoa. Nyt järjestetty tilaisuus keräsi uudelleen yhteen sivistys- ja sosiaali- ja terveysalojen asiantuntijoita jatkamaan pohdintoja kohti konkreettisempia ratkaisuja.

Tilaisuuden avannut ylijohtaja Merja Ekqvist Etelä-Suomen aluehallintovirastosta piti tärkeänä, että seminaareissa nostettiin esiin erityisesti muita heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet, jotka vaikuttavat korostuvan Etelä-Suomen ruuhkaisissa kasvukeskuksissa.

− Valtaosa suomalaisista nuorista voi hyvin, mutta esimerkiksi köyhyys varjostaa monen elämää. Siksi ongelmiin pitääkin puuttua jo varhain, jotta meillä on onnellisempia nuoria ja tulevaisuudessa myös enemmän aikuisia, joilla on asiat hyvin, Ekqvist painotti puheenvuorossaan.

Kohdataan nuoret ja kuunnellaan heitä

Hyvinvoivan nuoren osallisuuden kokemus syntyy ihmisten kohtaamisissa, jolloin myös tunne omasta merkityksellisyydestä vahvistuu. Osallisuus rakentuu monilla arjen osa-alueilla.

− Harrastustoiminta tarjoaa monelle nuorelle tärkeän yhteisön, jossa nuori saa olla aktiivinen toimija. Harrastamisesta nuori saa elämyksiä ja vahvemman itsetunnon. Kaikissa kohtaamisissa, vanhemmuuden tukemisessa ja palveluissa kuuntelemisen ja kuulemisen taito ovat arvokkaita. Perheiden ja nuorten erilaisuus on huomioitava palveluissa ja niitä kehitettäessä, totesi Sanna Puura, joka toimii Etelä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen johtajana.

Aluehallintovirastojen rooli nuorten hyvinvoinnin esille tuojana ja keskustelufoorumien tarjoajana jatkuu myös tulevaisuudessa. Aluehallintovirastot ovat mukana nuorisoalan yhteistyössä ja tukevat nuorten kanssa tehtävää työtä valtionavustuksilla.

Hyvinvointia kasvukeskusten nuorille -seminaarin materiaalit, kuten seminaarin tallenne, lisätään aluehallintoviraston lasten ja nuorten hyvinvointi -teemaa käsitteleville sivuille: www.hyvinvoivatnuoret.fi

 

Lisätietoja:

Sanna Puura, johtaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, puh. 0295 016 561, etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

lomakkeet