Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Osakeyhtiön perustaminen helpottui - terveydenhuollon palvelujen tarjoaminen yhtiömuodossa on edelleen luvanvaraista

Osakeyhtiölain muutos on lisännyt kiinnostusta osakeyhtiöiden perustamiseen yksityisessä terveydenhuollossa. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajalla on oltava lupaviranomaisen myöntämä lupa, jotta palvelujen tarjoamisen voi aloittaa.

Aluehallintovirasto muistuttaa yksityisesti toimivia terveydenhuollon ammattihenkilöitä, että terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen tarjoaminen osakeyhtiön tai muun yhtiömuodon kautta edellyttää voimassa olevaa yksityisen terveydenhuollon lupaa. Myös terveydenhuollon palvelun tarjoaminen itsenäisenä ammatinharjoittajana yksityisen elinkeinoharjoittajan y-tunnuksella edellyttää ilmoituksen tekemistä aluehallintovirastolle.

Lakimuutoksen seurauksena osakeyhtiön on voinut heinäkuun 2019 alusta lähtien perustaa ilman 2500 euron osakepääomaa. Kiinnostus osakeyhtiön perustamiseen yksityisessä terveydenhuollossa on aluehallintovirastojen saamien yhteydenottojen perusteella jonkin verran lisääntynyt. Monet sekä aloittavat yrittäjät että nykyiset yksityisen elinkeinoharjoittajan y-tunnuksella toimivat terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat pohtivat nyt osakeyhtiön perustamista.

Osakeyhtiö tarvitsee lupaviranomaiselta luvan toimintaan

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajalla on oltava lupaviranomaisen myöntämä lupa palvelujen antamiseen. Palvelujen tuottajalla tarkoitetaan esimerkiksi kaikkia osakeyhtiön kautta palveluja tarjoavia yrityksiä. Palvelujen tarjoaminen voidaan aloittaa aikaisintaan samana päivänä, kun lupa toimintaan on myönnetty. Myös uuden toimipaikan lisääminen jo olemassa olevaan lupaan edellyttää muutosluvan hakemista, eikä toimintaa voida aloittaa ennen muutosluvan myöntämistä. Lisäksi toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää, että lupa toiminnan muuttamiseen on myönnetty. Lupa on lakisääteinen, ja luvaton toiminta on säädetty rangaistavaksi.

Kuinka yksityisen terveydenhuollon lupaa haetaan?

Yksityisen terveydenhuollon lupaa sekä aluehallintovirastosta että Valvirasta haetaan Valviran sähköisessä asioinnissa. Palvelun käyttö edellyttää osakeyhtiöiltä ja muilta yhtiömuotoisilta palveluntuottajilta Verohallinnon Katso-tunnistautumista. Vaihtoehtoisesti lupaa voi hakea paperilomakkeilla, jotka löytyvät aluehallintoviraston verkkosivuilta. Kun palveluja tarjotaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, lupaviranomainen on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Muussa tapauksessa luvan myöntää oman alueen aluehallintovirasto.

Uuden luvan hinta on lupaviranomaisesta, toiminnan laadusta sekä toimipaikkojen määrästä riippuen alkaen 1200 euroa. Lisäksi palvelujen tuottajat maksavat toiminnastaan vuosimaksua. Luvanhakijan on hyvä varata lupaprosessiin aikaa noin kaksi kuukautta.

Vaihtoehtona terveydenhuollon itsenäinen ammatinharjoittaminen ilmoituksenvaraisesti

Mikäli terveyden- ja sairaanhoidon palveluja tuotetaan itsenäisesti yksin ilman palkkasuhteessa olevia työntekijöitä, on terveydenhuollon ammattihenkilön mahdollista tuottaa palveluja myös ilmoituksenvaraisesti yksityisen elinkeinoharjoittajan y-tunnuksella. Ilmoituksen itsenäisestä ammatinharjoittamisesta voi tehdä aluehallintovirastoon Valviran sähköisessä asioinnissa omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Vaihtoehtoisesti ilmoituksen voi tehdä paperilomakkeella, joka löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta. Ilmoitus tulee tehdä ennen toiminnan aloittamista ja se on lakisääteinen. Uuden rekisteröinnin hinta on 240 euroa ja mahdolliset toiminnassa myöhemmin tulevat muutokset 80 euroa. Itsenäiseltä ammatinharjoittajalta ei veloiteta vuosimaksua.

Lisätietoa aluehallintoviraston perimistä maksuista
 

Sovelletut oikeusohjeet:

Lisätietoja:    

Etelä-Suomen aluehallintovirasto:

terveydenhuollon ylitarkastaja Paula Hevosmaa, p. 0295 016 082
terveydenhuollon ylitarkastaja Satu Parviainen, p. 0295 017 143

Lounais-Suomen aluehallintovirasto:

terveydenhuollon ylitarkastaja Pauli Kamsula, p. 0295 018 083

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto:

ylitarkastaja Sini Männistö, p. 0295 018 568
ylitarkastaja Mia Myllymäki, p. 0295 018 578

Itä-Suomen aluehallintovirasto:

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto:

terveydenhuollon ylitarkastaja Ritva Koponen, p. 0295 017 595
lupasihteeri Timo Soukka, p. 0295 017 585

Lapin aluehallintovirasto:

ylitarkastaja Heini Sankala, p. 0295 017 382
ylitarkastaja Heidi Lahdensivu, p. 0295 017 352

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty