Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Omatoimikirjastojen ja e-aineistojen myötä kirjastojen palvelut entistä paremmin saavutettavissa

Pohjois-Suomi

Kirjastojen lukumäärä on säilynyt ennallaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta niiden aukiolotuntien määrä on kasvanut vuodessa merkittävästi omatoimikirjastojen lisääntymisen myötä. Omatoimiaukiolotunnit ovat kaksinkertaistuneet, vaikka omatoimiaukioloa oli vasta 12 kunnassa vuonna 2017.

Lisäksi monissa kunnissa valmistellaan omatoimiajan käyttöönottoa, esimerkiksi Kainuussa omatoimiaukioloaikaa on tulossa kirjastoihin lähes kaikissa kunnissa. Kirjastojen kokonaisaukioloaika on hiukan laskenut Kainuussa, mutta noussut Pohjois-Pohjanmaalla noin 8 prosenttia.

Vaikka aukiolotunnit ovat lisääntyneet, eivät lainat tai käynnit kirjastoissa ole vastaavasti kasvaneet. Pohjois-Pohjanmaalla on käynnissä pieni noin prosentin kasvu ja kokonaislainaus on säilynyt lähes edellisvuoden tasolla. Kainuussa sekä käynti- että lainausluvut ovat jatkaneet jo useamman vuoden laskuaan, käynnit 1,5 prosenttia ja lainaus 6,4 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Erityisesti ovat suosiotaan menettäneet musiikkiäänitteet ja elokuvat. Suoratoistopalveluiden (Yle Areena, Netflix, Spotify jne.) suosio syö kirjaston lainauslukuja.

Kirjastokäyntejä asukasta kohden on Pohjois-Pohjanmaalla (9,4) edelleen hiukan enemmän kuin koko maassa keskimäärin (9,2). Pitkien matkojen Kainuussa käydään kirjastossa hiukan keskimääräistä harvemmin (8,0). Kokonaislainaus asukasta kohden on Pohjois-Pohjanmaalla (17,4) edelleen selvästi koko maata (15,6) korkeampi ja Kainuussa (15,8) edelleen hiukan keskiarvoa korkeampi.

E-kirjojen käyttö jatkoi kasvuaan

E-kirjojen käyttö jatkoi kasvuaan edellisestä vuodesta. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla kasvu oli vielä suurempaa kuin koko maassa keskimäärin. Kun tarjonta lisääntyy, myös käyttö kasvaa ja päinvastoin. Kasvua on jatkunut jo useamman vuoden, mutta edelleen e-kirjat ovat yleisten kirjastojen kokoelmista pieni osa.

E-kirjoja käytettiin Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä noin 20 000 kertaa, kun samalla paperisia kirjoja lainattiin 8,3 miljoonaa kertaa.

- E-aineistojen suhteen kansalaiset eivät ole tasa-arvoisessa asemassa, koska kaikissa kirjastoissa ei vieläkään ole käyttäjilleen e-kirjoja tarjolla tai valikoima on hyvin suppea, toteaa kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen.

Oulun kaupunginkirjasto on saanut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta valtionavustusta keväällä hankkeelleen, jonka tavoitteena on Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueellinen eKirjasto. EKirjaston perustamisella parannetaan alueen asukkaiden tasa-arvoa e-aineistopalveluissa. Alueen kuntien kaikki kirjastot ovat lähteneet mukaan hankkeeseen.

Kirjastojen hankinnat ovat lisääntyneet viime vuodesta Pohjois-Pohjanmaalla, mutta laskeneet Kainuussa. Kirjastot ja asiakkaat panostavat lasten lukutaitoon, sillä lastenkirjojen hankinta ja lainaus ovat jatkaneet kasvuaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lastenkirjojen hankinta säilyi suunnilleen ennallaan ja lastenkirjojen lainaus laski selvästi vähemmän kuin aikuisten kirjojen lainaus. Pohjois-Pohjanmaalla aikuisten kirjojenkin lainaus pysyi suunnilleen ennallaan, mutta lasten tietokirjojen lainaus kasvoi 4,6 prosenttia ja kaunokirjojen 2,2 prosenttia. Kainuussa lasten tietokirjojen lainaus pysyi ennallaan, mutta kaunokirjojen lainaus laski 3,6 prosenttia.

Myös kirjastojen järjestämien tapahtumien määrä jatkoi kasvuaan.

Yleisten kirjastojen tilastot 2017 valmistuivat huhtikuussa. ja ovat tutustuttavissa osoitteessa: http://visualisointi.kirjastot.fi/tilastot  ja http://tilastot.kirjastot.fi.

Lisätietoja:

Kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

puh. 0295 017 552

etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty