Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Omatoimikirjastojen ja e-aineistojen myötä kirjastojen palvelut entistä paremmin saavutettavissa

Kirjastojen lukumäärä on säilynyt lähes ennallaan, mutta niiden aukiolotuntien määrä on kasvanut vuodessa merkittävästi omatoimikirjastojen lisääntymisen myötä. Kasvua viime vuoteen verrattuna on 7 % ja omatoimiaukiolojen osalta peräti 54 %.

Vaikka aukiolotunnit ovat lisääntyneet, eivät lainat tai käynnit kirjastoissa ole vastaavasti kasvaneet. Käynneissä on pieni n. 2 % kasvu, mutta lainat ovat jatkaneet jo useamman vuoden jatkunutta laskuaan 2,5 % viime vuoteen verrattuna. Erityisesti ovat suosiotaan menettäneet musiikkiäänitteet ja elokuvat. Suoratoistopalveluiden (Yle Areena, Netflix, Spotify jne.) suosio syö kirjaston lainauslukuja.

Vuosi 2017 - Koko maa - Lainaus

E-kirjojen käyttö jatkoi kasvuaan lähes 40 % edellisestä vuodesta.  Kun tarjonta lisääntyy, myös käyttö kasvaa ja päinvastoin. Kasvua on jatkunut jo useamman vuoden, mutta edelleen e-kirjat ovat yleisten kirjastojen kokoelmista pieni osa. E-kirjoja käytetiin yli puoli miljoonaa kertaa, kun samalla paperisia kirjoja lainattiin 66,6 miljoonaa kertaa.

Kirjastojen hankinnat ovat lisääntyneet viime vuodesta. Kirjastot ja asiakkaat panostavat enenevässä määrin lasten lukutaitoon, sillä lastenkirjojen hankinta ja lainaus ovat jatkaneet kasvuaan. Muiden paperisten aineistojen käyttö on hienokseltaan vähentynyt, mutta lastenkirjojen lainaus kasvoi tietokirjojen osalta 2 % ja kaunokirjojen osalta 0,5 %. Hankinta taas on lisääntynyt lasten kaunokirjojen osalta 6 % ja tietokirjojen osalta 0,2 %.

Vuosi 2017 - Kirjastot - Koko maa - Hankinnat

Yleisten kirjastojen tilastot 2017 valmistuivat 3.4. ja ovat tutustuttavissa osoitteessa:

Kirjastot > Tilastot:  http://tilastot.kirjastot.fi  ja 

Kirjastot > Tilastot  > Visualisointi: http://visualisointi.kirjastot.fi/tilastot

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Antti Seppänen, p. 0295 016 354, etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 


Päivitetty