Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2017

Oikaisuvaatimusten käsittelyajat lyhentyneet Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla

Etelä-Suomi

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala on onnistunut lyhentämään viranhaltijapäätöksistä tehtävien oikaisuvaatimusten käsittelyaikoja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi toukokuussa 2017 Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnalle määräyksen ryhtyä toimenpiteisiin, joilla se varmistaa oikaisuvaatimusten viivytyksettömän käsittelyn.

Oikaisuvaatimusten keskimääräinen käsittelyaika oli viisi kuukautta ja käsittelyajoissa oli merkittäviä eroja päätöksiä tekevien kolmen jaoston kesken. Käsittelyajat on onnistuttu lyhentämään keskimäärin 2,5 kuukauteen. Viranomaisen on hallintolain perusteella käsiteltävä asia viivytyksettä.

Sosiaali- ja terveystoimiala teki muutoksia yksilöjaoston työskentelyssä, muutti valmistelijoiden työnjakoa ja lisäsi jaoston kokouksia. Jatkossa yksilöjaosto seuraa käsittelyjonoa viikoittaisissa kokouksissa, joissa asetetaan käsittelyaikatavoite sekä seurataan niiden toteutumista. Oikaisuvaatimuksia käsitellään enää yhdessä jaostossa ja oikaisuvaatimukset käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto edistää alueellaan perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista ja peruspalvelujen saatavuutta.


Lisätietoja
Ylitarkastaja Varpu Kovero p. 0295 016 000 (vaihde)
varpu.kovero@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

Päätöksenteon tuen yksikön päällikkö Ulla Vuolle, p. 09 310 33 928
ulla.vuolle@hel.fi
Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala


Päivitetty