Tiedotteet 2017

Nuorisotyön ja -politiikan paikallisiin ja alueellisiin kehittämishankkeisiin ja kansainväliseen toimintaan 152 500 euroa avustusta

Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 9.6.2017 jakanut 152 500 euroa valtionavustuksina alueellisiin ja paikallisiin nuorisotyön ja nuorisopolitiikan kehittämishankkeisiin sekä kansainväliseen toimintaan. Määrärahalla on tarkoitus edistää nuorisotyön- ja nuorisopolitiikan kehittämistä alueellisella ja paikallisella tasolla sekä mahdollistaa kansainvälistä vuorovaikutusta.

Aluehallintoviraston nuorisotoimen ylitarkastaja Erik Häggman kertoo, että päätöksissä on priorisoitu ennen kaikkea hankkeita ja toimintaa, jotka kattavat koko alueen tai vähintään maakunnan, lisäksi hankkeita, jotka tuottavat lisäarvoa ja tietoa maahanmuuttajanuorista.  Aluehallintovirasto haluaa päätöksellään edistää kaikenlaista lapsi- ja nuorisopolitiikan parempaa maakunnallista koordinaatiota.

Avustuksia myönnettiin seuraaville hakijoille:

MÄÄRÄRAHA/HAKIJA AVUSTUSPÄÄTÖS €
Kehittämisraha 112 500
Auralan Nuoret ry, Turku 15 000
Loimaan kaupunki 15 000
MLL Satakunnan piiri 15 000
Rauman kaupunki 22 500
Satakunnan yhteisöt ry 45 000
Kansainvälisen toiminnan raha 40 000
VALO-valmennusyhdistys 40 000
Kaikki yhteensä 152 500


 

Lisätietoja
nuorisotoimen ylitarkastaja Erik Häggman, p. 0400 158 844
erik.haggman@avi.fi

 


Päivitetty

Oikopolut