Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Miten julkisista tiloista tehdään terveempiä? Terveet tilat -aluetilaisuus 30.10. (Lappi, Pohjois-Suomi)

Lapin ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastot järjestivät yhdessä Terveet tilat 2028 -ohjelman kanssa alueellisen Terveet tilat -tilaisuuden 30.10. Tilaisuudessa yli sata kuntien, valtion ja eri yhteisöjen asiantuntijaa pohti rakentamisen hyviä käytäntöjä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi.

- On hieno asia, että sisäilmaongelmiin on tartuttu tällaisella pitkäjänteisellä ja sektorirajat ylittävällä poikkihallinnollisella ohjelmalla.  Ohjelman tavoitteen toteuttaminen on erittäin haastavaa ja se voi toteutua vain eri toimijoiden yhteistyöllä, korosti Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen.

Kunnille kehitetty Terveet tilat -toimintamalli

Terveet tilat 2028 -sihteeristön hankejohtaja Kati Outinen esitteli Terveet tilat -toimintamallin. Malli kokoaa tietoa, ohjeita ja hyviä käytäntöjä ennakoivasta kiinteistönpidosta ja hyvään sisäilmaan tähtäävistä toimenpiteistä. Toimintamalli on suunniteltu kunnille tueksi sisäilmahaasteiden ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisyyn. Se löytyy vasta lanseeratulta verkkosivustolta tilatjaterveys.fi.

- Toivomme, että kunnat käyvät toimintamallia läpi ja peilaavat omaa toimintaansa siihen. Näin kunnat voivat arvioida kehittämistarpeita niin omassa toiminnassaan kuin luomassamme toimintamallissa, Outinen kertoi.

Kuntaverkosto kehitteillä

Työpajoissa esiin nousseet ajatukset ennakoivasta kiinteistönpidosta olivat samansuuntaisia Terveet tilat -toimintamallin kanssa. Työpajaan osallistuneet esittivät toiveen virkamiesvetoisesta verkostosta, jossa voi keskustella tarkemmin terveisiin tiloihin liittyvistä asioista.

- Vastaamme tänäänkin esiin tulleeseen toiveeseen ja olemme perustamassa kuntien Terveet tilat -verkostoa, jossa jatketaan kunnallisen toimintamallin kehittämistä. Lähetämme kuntiin marraskuussa kirjeen verkostosta, Terveet tilat 2028 -hankejohtaja Katja Outinen kertoi.

Myös Lapin aluehallintoviraston ylijohtaja Kaisa Ainasoja korosti kunnallisen verkoston kehittämisen tärkeyttä.

- Kannustan Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntien osallistumaan kuntaverkostoon ja hyödyntämään tätä verkostoa mahdollisimman paljon. Uskon että verkosto tukee kaikkia matkalla kohti terveitä ja käyttäjäturvallisia tiloja.

 

Lisätietoja

Lisätietoa Terveet tilat ohjelmasta verkkosivulla www.tilatjaterveys.fi

Hankejohtaja Katja Outinen Terveet tilat 2028 -ohjelma, valtioneuvoston kanslia, 0295 161 156, etunimi.sukunimi@vnk.fi  

Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 500, etunimi.sukunimi@avi.fi

Ylijohtaja Kaisa Ainasoja, Lapin aluehallintovirasto, 0295 017 345, etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty