› Graafinen versio

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Marraskuun vesi- ja ympäristölupapäätöksiä

(Etelä-Suomi)

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue on tehnyt marraskuussa 2013 mm. seuraavat ympäristölupa- ja vesitalouspäätökset:


Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset 1. - 30.11.

Uusimaa                                                                    

Diaarinumero ESAVI/146/04.08/2013, Surehand Oy:n hakemus, joka koskee Surehand Oy:n Tattarisuolla sijaitsevan lajittelulaitoksen toiminnan muutosta, Helsinki             

ESAVI/41/04.08/2012, Stena Recycling Oy:n hakemus, joka koskee Stena Recycling Oy:n Helsingin palveluyksikön toimintaa, betoni- ja tiilimurskeen hyötykäyttöä alueen maarakentamisessa sekä hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Helsinki       

ESAVI/709/04.08/2010, Päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu- ja vedenerotuslaitoksen toiminnan olennaista muuttamista ja ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Päätös sisältää ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta, Espoo

ESAVI/247/04.08/2012, Vantaan Energia Oy:n hakemus, joka koskee Variston lämpökeskuksen toimintaa sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Vantaa

ESAVI/231/04.08/2013, Päätös Työ & Toiminta ry:n Sahanmäen toimipisteen toimintaa koskevan ympäristöluvan raukeamisesta ja ympäristönsuojelulain mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia, Hyvinkää                                     

ESAVI/466/04.08/2010, Kullo Golf Oy:n jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen raukeaminen ja toiminnan lopettaminen, Porvoo

ESAVI/329/04.08/2010, Oy Rönnäs Vatten och Avfall Ab:n Rönnäsgård-Tiiliruukinrannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Loviisa

ESAVI/174/04.08/2013, Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistölle Tikkala, RN:o 10:35 rakennettavaa eläinsuojaa, Lapinjärvi     

ESAVI/83/04.08/2013, Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistöillä Kokka-aho RN:o 1:222 ja Marja-aho RN:o 1:197 sijaitsevan eläinsuojan laajentamista, Lohja

ESAVI/550/04.08/2010, Bromarv marthaförening rf:n Bromarvin ekokylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan raukeaminen ja toiminnan lopettaminen, Raasepori

ESAVI/239/04.08/2013, Tammisaaren Energian ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee jätepuun käyttöä polttoaineena Koivuniemen lämpölaitoksessa, Raasepori

ESAVI/637/04.08/2010, Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen Russarön jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Hanko


Kanta-Häme
ESAVI/268/04.08/2012, Riihimäen Veden hakemus, joka koskee tuhkan väliaikaista varastointia ja käyttöä maarakentamisessa Riihimäen jätevedenpuhdistamon alueella, Riihimäki

ESAVI/473/04.08/2010, Hevosopisto Oy Ypäjän hevosopiston Hevosen kuivikelantaa käyttävän lämpökeskuksen ympäristölupahakemus, Ypäjä


Päijät-Häme
ESAVI/76/04.08/2012, Kuusakoski Oy:n hakemus, joka koskee yhtiön Lahden palvelupisteen ympäristölupapäätöksen määräysten tarkistamista, Lahti                 

ESAVI/159/04.08/2013, Lahti Energia Oy:n hakemus, joka koskee yhtiön Kymijärven voimalaitoksen kallioöljysäiliön toimintaa.  Hakemukseen sisältyy ympäristönsuojelulain mukainen toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Lahti

ESAVI/215/04.08/2013, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hakemus
Oy PP-Recycling LTD:n ympäristölupapäätöksen rauettamiseksi, Padasjoki


Kymenlaakso
ESAVI/93/04.08/2013, Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistöllä Hasu RN:o 4:104 sijaitsevan eläinsuojan laajentamista, Kouvola

ESAVI/55/04.08/2012, Stanoil Oy:n hakemus, joka koskee yhtiön Mussalon syväsataman palavien nesteiden varaston ympäristölupapäätöksen määräysten tarkistamista, Kotka

ESAVI/152/04.08/2013, Liikenneviraston  hakemus, joka koskee lentotuhkien ja pohjakuonan hyötykäyttöä valtatie 7:n (E18) meluvallirakenteissa välillä Kyminlinna - Rantahaka, Kotka

ESAVI/266/04.08/2012, L&T Recoil Oy:n hakemus, joka koskee yhtiön öljyn regenerointilaitoksen ympäristölupapäätöksen muuttamista, Hamina

ESAVI/238/04.08/2013, Basf Oy:n Haminan tehtaan ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee BASF Oy:n tehtaan hönkäkaasuja polttavan Haminan Energian höyrykattilan polttolämpötilan laskemista, Hamina

ESAVI/207/04.08/2013, L&T Recoil Oy:n koeluonteista toimintaa koskeva ilmoitus, joka koskee höyrykattilan tulipesän palamislämpötilan alentamisen vaikutuksia päästöihin ja energiankäyttöön, Hamina   


Varsinais-Suomi
ESAVI/11/04.08/2010, Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n Fortum Power and Heat Oy:n Naantalin voimalaitoksen luvan tarkistamista koskeva hakemus, Naantali

ESAVI/228/04.08/2013, Neste Oil Oyj:n Naantalin jalostamon ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee mäntyöljypien käyttöä raaka-aineena öljynjalostamon krakkausyksikössä, Naantali

ESAVI/229/04.08/2013, Neste Oil Oyj:n Naantalin jalostamon ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee käytetyn voiteluöljyn käyttöä raaka-aineena öljynjalostamon bitumitislausyksikössä, Naantali

ESAVI/168/04.08/2012, Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n monipolttoainevoimalaitoksen toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Naantali

ESAVI/344/04.08/2012, Maskun kunnan Lemun jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Masku

ESAVI/20/04.08/2013, Rautavuorenrahkan turvetuotannon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen, Mynämäki

ESAVI/240/04.08/2012, Mannerlohi Oy:n oikaisuvaatimus , joka koskee Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Pyhämaan merialueen tarkkailusuunnitelmasta antamaa päätöstä, Uusikaupunki

ESAVI/265/04.08/2012, Laitila Coating Oy:n hakemus, joka koskee Laitila Coating Oy:n pintakäsittelylaitoksen ympäristöluvan määräysten tarkistamista ja toiminnan olennaista muuttamista, Laitila

ESAVI/53/04.08/2013, Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistöllä Simula RN:o 20:0 sijaitsevan eläinsuojan laajentamista, Laitila

ESAVI/249/04.08/2011, Haverön Lohi Oy:n hkemus kalojen kasvattamisesta verkkoaltaissa Haverön saaren pohjoispuolella sijaitsevalla merilueella Nauvossa (Lycknäsin kalankasvatuslaitos), Parainen

ESAVI/252/04.08/2011, Haverön Lohi Oy:n hakemus Kalojen kasvattamisesta verkkoaltaissa Klobban saaren eteläpuolella ja kalojen talvisäilyttäminen Ekholmen saaren lounaispuolella sijaitsevalla merialueella Nauvossa, Parainen

ESAVI/256/04.08/2011, Haverön Lohi Oy:n hakemus kalojen talvisäilytyksestä verkkoaltaissa Sahalahden yksikössä Haverön saaren länsipuolella (Sahalahden laitos) ja tyhjien kehikkojen säilyttämisestä Haverön saaren lounaispuolella (Utterholman kalankasvatuslaitos) sijaitsevilla merialueilla Nauvossa, Parainen

ESAVI/21/04.08/2013, Nystu Lantbruk Ab:s miljötillståndsansökan enligt miljöskyddslagen, Pargas

ESAVI/80/04.08/2011, Lindegren Oy:n Norrbyn turkistilan ympäristölupahakemus, joka koskee olemassa olevan 4 500 siitosnaarasminkin turkistarhan ja tilarehustamon toiminnan jatkamista, Salo

ESAVI/81/04.08/2011, Lindegren Oy:n Leppäkorven turkistilan y ympäristölupahakemus, joka koskee olemassa olevan turkistarhan toiminnan jatkamista, Salo            

ESAVI/33/04.08/2013, Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lesel Oy:n Kalkkisillan kalkkikivikaivoksen toimintaa, Salo                              


Satakunta
ESAVI/4/04.08/2013, Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistöllä Kuuminainen RN:o 1:202 sijaitsevan eläinsuojan toiminnan laajentamista, Pori

ESAVI/241/04.08/2013, CrisolteQ Oy:n ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee mangaanisulfaatin valmistusta sinkin valmistuksen anodiliejusta, Harjavalta

ESAVI/242/04.08/2013, CrisolteQ Oy:n  ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kuparioleaatin valmistusta kuparikarbonaatista ja oleiinihaposta, Harjavalta            

ESAVI/61/04.08/2013, Urakointi K Varis Oy:n Kodesnevan turvetuotannon ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Honkajoki

ESAVI/87/04.08/2013, Mulliturve Oy:n Rajanevan turvetuotannon ympäristölupa, Karvia


Vesilain mukaiset päätökset 1. - 30.11.                                           

Uusimaa
ESAVI/259/04.09/2010, Helsingin Sataman korvaushakemus, joka koskee Vuosaaren satama-alueen maapengerosuuksien rakentamiseen liittyvää lievästi tributyylitinapitoisten (TBT) sedimenttien ruoppaamista ja läjittämistä merialueelle sekä voimakkaimmin tributyylitinapitoisen alueen kuorimista, Helsinki ja Sipoo

ESAVI/261/04.09/2010, Helsingin Sataman korvaushakemus, joka koskee Vuosaaren satama-alueen tributyylitinalla (TBT) voimakkaimmin pilaantuneiden sedimenttien ruoppaamista suojarakentein eristetyllä alueella, Helsinki                              

ESAVI/263/04.09/2010 Helsingin Sataman korvaushakemus, joka koskee Vuosaaren sataman suojarakenteiden ulkopuolisen vesiliikenne- ja laiturialueen lievästi TBT-pitoisten massojen ruoppaamista ja läjittämistä vesialueelle, Helsinki ja Sipoo                                      

ESAVI/264/04.09/2010, Helsingin Sataman korvaushakemus, joka koskee Vuosaaren satamasta ruopattavien massojen läjitystä koskevien Länsi-Suomen vesioikeuden päätösten muuttamista, Helsinki ja Sipoo

ESAVI/266/04.09/2010, Helsingin Sataman korvaushakemus, joka koskee Vuosaaren sataman II-vaiheen rakentamista, Helsinki

ESAVI/267/04.09/2010,  Helsingin Sataman korvaushakemus, joka koskee pistolaiturin rakentamista sataman koilliselle vesiliikennealueelle, Helsinki                         

ESAVI/268/04.09/2010, Helsingin Sataman korvaushakemus, joka koskee satama-altaan haraussyvyyden lisäämistä 10,5 metristä 12,5 metriin ja siihen liittyvää lisäruoppausta ja -läjitystä, Helsinki

ESAVI/269/04.09/2010, Liikenneviraston korvaushakemus, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden päätösten muuttamista Vuosaaren satamaan johtavan julkisen kulkuväylän perustamisen osalta, Helsinki ja Sipoo                             

ESAVI/270/04.09/2010, Liikenneviraston korvaushakemus, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden päätösten muuttamista Vuosaaren satamaan johtavan väylän rakentamisen osalta, Helsinki ja Sipoo                             

ESAVI/271/04.09/2010, Helsingin Sataman korvaushakemus, joka koskee sataman itäosan pistolaitureiden tihtaalirakenteiden rakentamista, Helsinki                                          

ESAVI/276/04.09/2010, Helsingin Sataman korvaushakemus, joka koskee A-laiturin edustan haraussyvyyden lisäämistä 10,5 metristä 12,5 metriin sekä siihen liittyvää lisäruoppausta ja -läjitystä, Helsinki

ESAVI/277/04.09/2010, Helsingin Sataman korvaushakemus, joka koskee hinaajalaiturin, lumenkaatolaiturin ja 1-2 lisälaivapaikkaa mahdollistavan tihtaalin tai pistolaiturin rakentamista sekä aallonmurtajan leventämistä Vuosaaren sataman eteläosassa, Helsinki                                     

ESAVI/278/04.09/2010, Helsingin Sataman korvaushakemus, joka koskee Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen muuttamista telakka-altaan väylän eli Ruusuniemen kanavan osalta, Helsinki                              

ESAVI/279/04.09/2010, Helsingin Vuosaaren sataman korvaushakemus, joka koskee Vuosaaren sataman täytössä tarvittavan merihiekan ottamista merestä, Helsinki                           

ESAVI/283/04.09/2010, Helsingin Vuosaaren sataman korvaushakemus, joka koskee Vuosaaren sataman rakentamista, Helsinki       

ESAVI/284/04.09/2010, Helsingin Vuosaaren sataman korvaushakemus, joka koskee Vuosaaren satama-alueelta ruopattavien massojen läjittämistä mereen, Helsinki   

ESAVI/285/04.09/2010, Liikenneviraston korvaushakemus, joka koskee Vuosaaren satamaan johtavan väylän rakentamista, Helsinki                             

ESAVI/286/04.09/2010, Liikenneviraston korvaushakemus, joka koskee Vuosaaren satamaan johtavan väylän määräämistä julkiseksi kulkuväyläksi, Helsinki

ESAVI/96/04.09/2013, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallintopakkohakemus rantarakennelman poistamiseksi ja alueen palauttamiseksi hyväksyttävään kuntoon, Helsinki

ESAVI/265/04.09/2010, Helsingin Sataman korvaushakemus, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden päätösten mukaisen merihiekan ottomenetelmän muuttamista sekä hiekan käyttökohteen muuttamista Vuosaaren sataman I- ja II-vaiheen rakentamiseksi, Sipoo

ESAVI/93/04.09/2013, Asunto Oy Porvoon Kassun hakemus lämpökaivojen rakentamisesta
1-luokan pohjavesialueen rajan tuntumaan, Porvoo

ESAVI/114/04.09/2013, Fortum Sähkönsiirto Oy:n hakemus sähkökaapelin asentamisesta Pojanjärven alitse, Hyvinkää

ESAVI/58/04.09/2013, Tanskarlan Centrum Oy:n hakemus Hotelli Långvikin edustan vesialueen ruoppaamisesta sekä valmistelulupa hanketta varten, Kirkkonummi    

ESAVI/52/04.09/2012, Raaseporin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen hallintopakkohakemus Hakis Trading Oy:n velvoittamiseksi poistamaan ruoppausmassoja yhteiseltä vesialueelta, Raasepori

ESAVI/37/04.09/2013, Fortum Sähkönsiirto Oy:n hakemus sähkökaapelin asentamisesta mereen Skåldön ja Björkholmenin välille sekä valmistelulupa, Raasepori

ESAVI/125/04.09/2013, Raaseporin Veden hakemus  paineviemärin ja vesijohdon rakentamisesta Mustionjoen alitse sekä valmistelulupa hanketta varten, Raasepori


Kanta-Häme
ESAVI/22/04.09/2013, Mustialanlammin vesioikeudellinen yhteisö ja Tammelan kunnan hakemusMustialanlammin keskivedenkorkeuden nostamisesta ja vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistamisesta, Tammela        


Kymenlaakso
ESAVI/70/04.09/2013, Santalahden venekerho ry:n hakemus Santalahden pienvenesatamaa suojaavan aallonmurtajan rakentamisesta, Kotka                         

ESAVI/78/04.09/2013, Hakemus aallonmurtajan rakentamisesta Haapasaaren Virluotoon kiinteistöjen rannan edustalle, Kotka                 

ESAVI/54/04.09/2013, Aallonmurtajan rakentaminen kiinteistön Ervastila (kiinteistötunnus 624-413-3-48) edustan vesialueelle, Pyhtää

ESAVI/64/04.09/2013, Liikenneviraston sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hakemus Kaunissaaren sataman tuloväylän muuttamisesta, satama-altaan ja väylän ruoppaamisesta, ruoppausmassojen läjittämisestä mereen, uuden satamalaiturin rakentamisesta sekä valmistelulupa hanketta varten, Pyhtää

ESAVI/5/04.09/2013, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallintopakkohakemus laituripenkereen lyhentämiseksi ja muiden toimenpiteiden tekemiseksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti, Pyhtää


Varsinais-Suomi
ESAVI/124/04.09/2013, Velkuanmaan vesiosuuskunnan hakemus vesijohtojen rakentamisesta mereen Velkuanmaan saaren ja Niittymaarluodon välille sekä valmistelulupa hanketta varten, Naantali

ESAVI/143/04.09/2012, Asunto Oy Kotkakallio c/o V-S Isännöintitalo Oy:n hakemus laiturin rakentamisesta kiinteistön Veneranta RN:o 1:233 edustalle Empon kylän yhteiselle vesialueelle, Kaarina

ESAVI/26/04.09/2013, Uhkasakon täytäntöönpanoa koskeva hakemus tilan Veneranta RN:o 1:233 edustalle rakennetun laiturin poistamiseksi (Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätös nro 77/2009/2), Kaarina                              

ESAVI/97/04.09/2013, Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18, Brantenintie 285, rannalla olevan yhteisen vesialueen ruoppaus, Kemiönsaari

ESAVI/186/04.09/2012, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hakemus, joka koskee Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antamalla päätöksellä kaivetun uoman ennallistamista, asetetun uhkasakon tuomitsemista maksettavaksi sekä uuden uhkasakon asettamista, Kemiönsaari


Satakunta 
ESAVI/175/04.09/2012, Hakemus Prinssijärvenojan ja sen sivuhaarojen perkausyhtiön kokouksen 27.9.2012 päätösten mitätöimisestä, Merikarvia     

ESAVI/228/04.09/2011, Hallintopakkohakemus Siikaisjärven Luusuaan rakennetun pohjapadon poistamiseksi, Siikainen     

***********************************                      

Tarkempia tietoja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksistä
Tarkempia tietoja Etelä-Suomen aluehallintoviraston vesilupapäätöksistä

Lisätietoja saa kunkin päätösasiakirjan (PDF) viimeisellä sivulla mainitulta esittelijältä.
Esittelijän tavoittaa myös puhelinvaihteen kautta numerosta 029 501 6000.

Sähköpostitse tietoja voi tiedustella asian esittelijältä: etunimi.sukunimi(at)avi.fi
tai osoitteesta ymparistoluvat.etela(at)avi.fi 

 


Päivitetty

Oikopolut