Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Mahdolliset alueelliset koronarajoitukset tehdään vankalta tietopohjalta viranomaisyhteistyötä hyödyntäen - valmiustoimikunta kokoontui Etelä-Suomessa

Etelä-Suomi

Koronavirustartunnoista ja joukkoaltistumisista uutisoidaan herkästi, mutta lisääntyvistä tautitapauksista huolimatta epidemiatilanne ei ole oleellisesti muuttunut viime viikkojen aikana, todettiin Etelä-Suomen alueellisessa valmiustoimikunnassa 9.9.2020. Varovaisuus ja annettujen suositusten noudattaminen on edelleen tärkeää.

Koronatartunnalle altistuneiden suuri määrä on kuormittanut taudinjäljitystä hoitavia viranomaisia, ja on riski, että tartunnat leviävät nuoremmista henkilöistä myös vanhempaan väestöön. Uudenmaan epidemiologista tilannekuvaa esitteli hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä. Tilanteen pahenemiseen on HUSissa varauduttu ja toimintamalleja on hiottu kevään kokemusten perusteella. Kokouksessa kuultiin myös muiden alueen sairaanhoitopiirien tilannekatsaus. Koronatestien näytteenoton kuormittuminen on yhteinen haaste eri sairaanhoitopiireillä.

- Jokaiselta odotetaan edelleen omaa vastuuta rajoitusten ja suositusten noudattamisessa. Tilanne voi pahentua nopeasti, jos nyt annetaan periksi, muistutti Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist kokouksen avauksessa.

Viranomaisten paikallista ja alueellista yhteistyötä on tiivistetty kevään jälkeen, jolloin kriisin hoito oli vahvasti valtiojohdon käsissä. Valtioneuvoston strategian mukaisesti alueellinen ja paikallinen, tautitilanteen mukainen päätöksenteko on nyt keskeistä koronaepidemian tehokkaassa torjumisessa. Hyviä esimerkkejä löytyy jo ympäri Suomea.

- Myös täällä Etelä-Suomessa viranomaisyhteistyö on ollut loistavaa, ja sitä todella tarvitaan, kiitteli Merja Ekqvist.

Alueellinen ja yhdenmukaisesti käytetty tietopohja tärkeä työkalu uusissa rajoituspäätöksissä

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 7.9.2020 toimintasuunnitelman, joka tukee hallituksen hybridistrategian toteuttamista käytännössä. Suunnitelman mukaan päätöksenteko perustuu epidemiologiseen tilannekuvaan, epidemian vaihearvioon ja muuhun asiantuntijatietoon, jota alueelta saadaan. Sairaanhoitopiireillä on toteutuksessa keskeinen rooli: ne organisoivat viranomaistyötä alueellaan ja seuraavat tilannetta yhdessä kuntien kanssa. Tiedonkulku ja vuoropuhelu paikallisten toimijoiden, aluehallintoviraston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kesken on erittäin tärkeää, jotta päätökset tehdään ajantasaisen tiedon ja valtakunnallisesti yhdenmukaisten, perusteltujen kriteerien pohjalta.

Aluehallintoviraston keskeinen rooli on kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien toiminnan valvonta myös tartuntatautilain mukaisessa toiminnassa. Kunnilla on tartuntatautilaissa määritelty paljon vastuita ja mahdollisuuksia toimia paikallisesti, ja kunnat ovat tämän mukaisesti epidemiatilanteessa toimineetkin.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen johtaja Kristiina Poikajärvi sekä aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen selvittivät matkustajien testaamista maahantulopisteillä. Matkustajien pakkotestausta ei ole tehty Helsinki-Vantaan lentoasemalla eikä muillakaan Suomen maahantulopisteillä. Suoritetut testit ovat perustuneet vapaaehtoisuuteen. Pakkotestauksen voi määrätä vain aluehallintovirasto lääkärin arvioon perustuvalla yksilöllisellä päätöksellä sen jälkeen, kun matkustaja on kieltäytynyt testistä. Kunnan tehtävä on järjestää terveystarkastukset ml. testaustoiminta. Tarvittaessa aluehallintovirasto voi määrätä kunnan järjestämään testaustoiminnan alueellaan.

Koronatauti leviää herkästi ihmisten mukana eri paikkakunnille ja alueille. Isot tapahtumat ja ihmisten kokoontumiset muodostavat myös järjestämispaikkakuntaa laajemman riskin. Virus voi levitä myös maahan tulleiden matkustajien myötä ympäri maata. On mahdollista, että jatkossakin tarvitaan paikallisten reaktiivisten toimien lisäksi koko maan kattavia yhdenmukaisia rajoitustoimia.

Paikallista ja alueellista toimintaa tuetaan viestinnällisellä Suomi toimii -hankkeella

Paikalliset torjuntatoimet tarvitsevat tuekseen vahvaa paikallista viestintää. Jotta viestintä onnistuu, pitää paikallisilla toimijoilla olla selkeä käsitys kokonaistilanteesta ja yhteisistä pääviesteistä sekä riittävät, tehokkaat keinot viestintään. Valtioneuvoston Suomi toimii -hanke tukee paikallista viestintää tarjoamalla selkeän rungon, työkaluja, yhteisiä pääviestejä ja sisältöjä käytännön viestinnälle. Etelä-Karjalan alueella on pilotoitu EK TURVAn kanssa Suomi toimii -hankkeen myötä paikallista viestintää.

Suomi toimii -hankkeen tavoitteena on vahvistaa suomalaisten luottamusta viranomaistoimintaan ja siten parantaa myös henkistä kriisinkestävyyttä.

- Yhdessä teemme selkeästi, paremmin ja tehokkaammin, summasi hankkeen tavoitteet erikoistutkija Antti Sillanpää Turvallisuuskomitean sihteeristöstä.

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävänä on ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa ja toimia viranomaisten välisenä tiedonvaihdon foorumina sekä edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua ja turvallisuusyhteistyötä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialue kattaa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat. Alueellisessa valmiustoimikunnassa on mukana maakuntien varautumisen keskeiset viranomaiset ja toimijat.

Lisätietoja:

Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtaja Tommi Laurinen, puh. 0295 016 144
Ylijohtaja Merja Ekqvist, puh. 0295 016 271
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty