Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Lupapalvelun asiakkaat ovat tyytyväisiä erityisesti asiakaspalveluun

Aluehallintovirastot tekivät Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen lupapalvelun asiakkaille asiakaskyselyn 17.12.2018–15.3.2019. Lupapalvelun asiakkaat olivat tyytyväisiä erityisesti aluehallintovirastojen virkailijoiden asiantuntemukseen. Saimme kyselyyn 298 vastausta ja kysely lähetettiin sähköpostilla.

Aluehallintovirastojen virkamiesten asiantuntemuksessa arvostettiin erityisesti lakien ja määräysten tuntemusta sekä asiakasohjausta. AVIn lupapäätöksen, rekisteröintipäätöksen ja ilmoituksen selkeyden ja ymmärrettävyyden keskiarvo oli 3,96 ja lupahakemuslomakkeen 3,68.

AVIn internet-sivujen ja lomakkeiden ohjeet saivat keskiarvon 3,67 ja lupapalvelun nopeus 3,61.

 

Kuva 1. Asiakkaiden arviot lupapalvelusta

Tilastograafi: luvanhakijoiden arviot

 

Lupapalvelun asiakkaat olivat tyytyväisiä erityisesti AVIen virkailijoiden asiantuntemukseen (keskiarvo 4,24). Palvelua pidettiin myös ystävällisenä (4,14) ja ohjeistusta lupa-asioinnissa saatiin riittävästi (4,09).

Asiakkaat perustelivat palvelun ystävällisyyttä muun muassa selkeillä ohjeilla ja sujuvana palveluna. Aluehallintovirastojen virkamiesten asiantuntemuksessa arvostettiin asiaosaamista ja neuvontaa. Asiakkaat odottivat virkamiehiltä tukea lakien ja ohjeiden tulkintaan ja soveltamiseen. Asiakkaat arvostivat erityisesti asiaosaamista ja kykyä ohjeistaa asiakkaita.    

Asiakkaat toivovat yksinkertaisempia lomakkeita

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen yksiköistä eniten vastauksia saatiin terveydenhuollon, sosiaalihuollon, alkoholivalvonnan ja elinkeinovalvonnan yksiköistä.  Lupa-asioissa asiakkaat  asioivat pääsääntöisesti sähköpostitse (47 %) ja puhelimitse (25 %).

Asiakkaiden mukaan nettisivujen käytettävyyttä ja tiedon välittämistä tulisi kehittää sekä lisätä sähköistä asiointia. Aluehallintovirastojen lupapalvelu sai asiakkaalta kouluarvosanaksi hyvän 8,21. Aluehallintovirastojen välisessä vertailussa kärkisijan nappasi Itä-Suomen aluehallintovirasto, onnea hienosta suorituksesta!

 

Kuva 2. Asiakkaiden kokonaisarvio lupapalvelusta

Tilastograafi: kokonaisarvio lupapalvelusta

Asiakkaiden kokemukset lupapalvelusta ja asioinnista antavat tärkeää tietoa aluehallintovirastojen toimintojen kehittämiselle.

Kiitos kaikille teille, jotka vastasitte asiakaskyselyyn.

 

Lisätietoja: ylitarkastaja Jarkko Yliruka, puh.  0295 016 219, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, etunimi.sukunimi(at)avi.fi

 


Päivitetty