Tiedotteet 2017

Lounais-Suomen aluehallintovirasto jakoi 55 000 euroa nuorisotiedotukseen ja -neuvontaan Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa

Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 16.5.2017 myöntänyt yhteensä 55 000 euroa nuorisotiedotukseen ja -neuvontaan sekä digitaaliseen nuorisotyöhön Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Määräraha jaettiin nyt ensimmäistä kertaa aluehallinnon toimesta. Avustusta myönnettiin neljälle organisaatiolle. Määrärahalla kehitetään nuorisotiedostusta ja neuvontaa sekä nuorisotyön digitaalisia muotoja useassa seutukunnassa.

Nuorisolain mukaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat osa kunnan nuorisotyötä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että kaikki nuoret ovat tieto- ja neuvontapalvelujen piirissä. Nuorten tieto- ja neuvontatyössä annetaan laadukasta, luotettavaa ja maksutonta ohjausta erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kautta tuetaan nuorten kehitystä ja vahvistetaan heidän osallisuuttaan ja elämänhallintaa. Keskeistä on nuorten osallistuminen työn sisältöjen kehittämiseen sekä monialainen yhteistyö. Lounais-Suomessa tilanne on heikoin koko maassa tämän suhteen. Kunnilta kaivettaisiin enemmän yhteistyöhalua, jotta ministeriön ja aluehallintoviraston toive toteutuisi Lounais-Suomessa.

Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä erilaisia nuorisotyön palveluja, menetelmiä ja toimintamuotoja, joissa hyödynnetään digitaalista teknologiaa ja mediaa.


Avustus saivat seuraavat hakijat:

Kunta

Hankkeen nimi

Avustus €

Kankaanpää

Digiloikka nuorisotyöhön!

22 000

Pori

Jeesari.nuokka.fi

26 000

Lieto

Liedon "Kiertävää nuorisotiedotusta" -jatkohanke

2 000

Loimaa

Pelissä elämänhallinta 3.0

5 000

Yhteensä

Lounais-Suomi

55 000

 

Lisätietoja
nuorisotoimen ylitarkastaja Erik Häggman, p. 0400 158 844
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

Oikopolut