Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Lounais-Suomen aluehallintovirasto asetti vaalipiirilautakunnat

Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on asettanut Satakunnan ja Varsinais-Suomen vaalipiirilautakunnat ensi kevään eduskuntavaaleja varten. Vaalipiirilautakunnan tärkeimmät tehtävät eduskuntavaaleissa ovat ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen sekä ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen, ennakkoäänten laskenta, kaikkien annettujen äänten tarkistuslaskenta, vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä valtakirjan laatiminen valituille kansanedustajille. Eduskuntavaaleja varten asetettu vaalipiirilautakunta toimii myös niin presidentinvaalissa kuin europarlamenttivaaleissakin ja sen toimikausi kestää, kunnes uusi lautakunta on valittu.

Kuhunkin vaalipiirilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä neljä varajäsentä. Vaalilain mukaan sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Eduskuntavaaleihin ehdokkaiksi asetettuja ei voida nimetä lautakuntaan. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on asettanut lautakunnat puolueilta pyytämiensä ehdotusten perusteella ottaen huomioon tasa-arvolain vaatimukset.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Satakunnan vaalipiirilautakunnan puheenjohtajaksi Vappu Laukkasen Raumalta, varapuheenjohtajaksi Pertti Rajalan Porista ja jäseniksi Marjaana Perttulan Porista, Ilkka Härmäläisen Porista sekä Esa Ahlqvistin Ulvilasta. Varajäseniksi on määrätty Marjatta Salonen, Kaarina Ranne, Veijo Virtanen ja Olavi Koskinen, kaikki Porista.

Varsinais-Suomen vaalipiirilautakunnan puheenjohtajaksi aluehallintovirasto on määrännyt Pia-Maria Niskalan Kaarinasta, varapuheenjohtajaksi Taito Ylhäisen Maskusta ja jäseniksi Mika Paukkerin Salosta, Vuokko Puljujärven Turusta sekä Jorma Randin Ruskolta. Varajäseniksi on määrätty Risto Kankaanpää Turusta, Lotta Laineenkare Turusta, Kimmo Jalonen Paimiosta sekä Leena Virtanen Kaarinasta.

 

Lisätietoja
ylitarkastaja Seppo Luotola, puh. 0295 018 091

 


Päivitetty