Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Lounais-Suomen alueen peruspalvelujen arviointi on valmistunut

Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on jälleen arvioinut peruspalvelujen saatavuutta Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa ja laatinut arviointiraportin vuodelta 2017.

Arvioinnin kohteena olivat varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen, esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset, perustoimeentulon Kela-siirron vaikutukset kunnissa, nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus, kunnan liikuntapalvelujen resursointi sekä kirjastopalvelut lasten lukemisen ja lukutaidon edistäjänä. Pelastustoimen arviointikohteena ollut pelastustoimen suorittama viranomaisvalvonta tehtiin pelkästään valtakunnallisena arviointina. Raportti sisältää mielenkiintoista tietoa peruspalveluista ja niihin liittyvistä haasteista sekä asiantuntijaryhmien laatimia toimenpide-ehdotuksia.

Arvioinnin läpileikkaavana teemana oli yhdenvertaisuus. Nykyisessä palvelurakenteiden muutostilanteessa yhdenvertaisuuden turvaaminen on tärkeää. Yhdenvertaisuus merkitsee yhtäläisiä mahdollisuuksia, mikä tarkoittaa, että toinen ihminen voi tarvita enemmän tukea kuin toinen, tai että toiselta ihmiseltä voidaan evätä jokin oikeus, joka myönnetään toiselle, kun epäämiselle on perusteet. Yhdenvertaisuus ei merkitse heikomman ihmisen parempaan asemaan asettamista, sillä samanlainen kohtelu ei kuitenkaan takaa yhdenvertaisuutta, koska ihmisten lähtökohdat ja mahdollisuudet vaihtelevat yksilöllisesti.

Aluehallintovirastojen keskeiset alueelliset arviot peruspalvelujen tilasta 2017 löytyvät sähköisenä osoitteesta: www.patio.fi. Patioon lisätty aineistojen luokittelutoiminto mahdollistaa aineiston entistä tehokkaamman tavan hyödyntää arvioinnin tuloksia. Aineistojen hyödyntämismahdollisuuksia lisää myös se, että Patiossa on helppo katsella samanaikaisesti sekä valtakunnallista että alueellisia arviointeja.

Peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Joka toinen vuosi tehtävällä peruspalvelujen arvioinnilla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista maan eri osissa.

Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen
Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset
Perustoimeentulotuen Kela-siirron vaikutukset kunnissa
Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus
Liikuntapalvelujen resursointi
Kirjastopalvelut lasten lukemisen ja lukutaidon edistäjänä

 

Lisätietoja
arviointiryhmän puheenjohtaja, ylitarkastaja Seppo Luotola, p. 0295 018 091
etunimi.sukunimi@avi.fi
Lounais-Suomen AVI


Päivitetty