Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Lokakuussa edelleen tärkeää varmistaa tapahtumien turvallisuus, Lapin kunnilla tärkeä rooli paikallisten tautiryppäiden hoitamisessa

Lappi 

Lapin tartuntatautitilanteen pahenemisen ennaltaehkäisemiseksi yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on lokakuussa edelleen varmistettava turvavälit ja riittävä hygienia. Kunnat tekevät tarvittaessa tarkemmat rajoitukset, jos äkillisiä joukkoaltistumisia tapahtuu.

Suomessa on todettu viime viikkojen aikana yhä enemmän kotimaasta peräisin olevia laajoja koronavirustartuntaryppäitä ja joukkoaltistumisia, jotka ovat johtaneet jatkotartuntoihin. Joukkoaltistumisten ja taudin leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontaktiin keskenään.

Tartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lapin aluehallintovirasto on 22.9.2020 päättänyt, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi lokakuussa järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa syyskuun tapaan silloin, kun tapahtumajärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 päivittämää ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

  • osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen
  • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
  • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Epidemian hallinta perustuu paikalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon

Lapin aluehallintoviraston päätös ohjaa toimintaa yleisellä tasolla. Jos tartuntatautitilanne pahenee äkillisesti, kukin kunta voi tehdä alueellaan välittömästi tiukempia rajoituksia epidemian leviämisen torjumiseksi.

Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueilla viimeisen kahden viikon COVID-19-tapausten ilmaantuvuus on vaihdellut välillä 0–2,6 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Syyslomat ja sisärajojen avautuminen tuovat lokakuussa väkeä Lappiin

Ihmiset liikkuvat Suomessa eri alueiden välillä ja sisällä paljon. Suurempiin tapahtumiin saavutaan usein eri puolilta maata.

Lokakuussa ruska-, ryhmä- ja muu matkailu sekä koulujen syyslomat lisäävät liikkumista muualta Suomesta Lappiin. Lisäksi sisärajojen avautuminen mahdollistaa matkailun ja muun liikenteen Suomeen naapurimaista sekä niiden kautta myös muualta Euroopasta ja kauempaakin. Sisärajojen avautuminen on erityisen merkityksellistä sekä Lapin että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireille, koska niillä on pitkät maarajat Ruotsin ja Norjan kanssa.

Lapin aluehallintoviraston toimialueen tämänhetkinen rauhallinenkaan epidemiologinen tilanne ei siten mahdollista rajoituksista luopumista kummankaan sairaanhoitopiirin osalta. 

Lisätietoja:

Lapin aluehallintoviraston päätös 22.9.2020

Usein kysytyt kysymykset

Tapahtumajärjestäjien neuvonta

Puh. 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16)
Sähköposti: koronainfo@avi.fi

Median yhteydenotot

Ylijohtaja Kaisa Ainasoja, Lapin aluehallintovirasto, p. 0295 017 345, kaisa.ainasoja@avi.fi

Aluehallintoylilääkäri Sari Kemppainen, Lapin aluehallintovirasto, p. 0295 017 350, sari.kemppainen@avi.f


Päivitetty