Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Liikkuva opiskelu tuo Liikkuva koulu -toiminnan myös toiselle asteelle

Länsi- ja Sisä-Suomi

Aluehallintoviraston myöntämän Liikkuva opiskelu -hanketuen tavoitteena on kehittää aktiivista toimintakulttuuria, lisätä opiskelupäiviin liikettä ja liikkumisen mahdollisuuksia sekä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta toisen asteen liikunnan tukemiseen 750 000 euroa. Avustusta myönnettiin 48 oppilaitokselle, joista 34 tarjosi lukio-opetusta, yhdeksän ammatillista opetusta ja viisi sekä ammatillista koulutusta että lukio-opetusta. Kehittämisavustuksilla tuetaan kuntia ja koulutuksen järjestäjiä Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa. Keskeisintä toiminnassa on jokaisen oppilaitoksen mahdollisuus toteuttaa liikkuvampia opiskelupäiviä omalla tavallaan. Liikkuva opiskelu laajentaa peruskoulujen Liikkuva koulu -toiminnan ideaa toiselle asteelle.

Lisää liikettä liikuntatutoreiden, avoimien tilojen ja hankintojen avulla

Suosituimmiksi liikunnan lisäämisen välineiksi nousi useissa hankkeissa liikuntatutoreiden hyödyntäminen, liikuntatilojen avoin käyttö sekä väline- ja kalustehankinnat. Liikuntatutorointi on opiskelijoiden välistä vertaisohjaamista, jota on käytetty myös Liikkuva koulu -toiminnassa. Ideana on kouluttaa opiskelijoiden keskuudesta liikuntatutoreita, joiden tehtävänä on lisätä liikettä väli- ja hyppytunneille sekä suunnitella ja toteuttaa liikunnallisia tapahtumia.

Avaamalla oppilaitosten liikuntatilat opiskelijoiden vapaaseen käyttöön saadaan lisättyä liikettä päivään. Yhteistyösopimukset sekä kaupunkien liikuntapaikkoihin että yksityisiin liikuntakeskuksiin kasvattavat opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien määrää. Lisäksi istumista ja paikallaoloa vähentävät kalusteratkaisut sekä liikuntavälinehankinnat auttavat opiskelijoita aktivoitumaan. Esimerkiksi seisomapöydillä voidaan vähentää mahdollistaa erilaiset työskentelyasennot.

Laukaan Liikkuva Lukio pyrkii taklaamaan liiallisen istumisen

Laukaassa toisen asteen Liikkuva koulu -toiminta aloitettiin vuonna 2017 pilottihankkeena. Onnistuneiden pilottivuosien jälkeen tähtäimenä on jatkaa ja kehittä toimintaa sekä vakiinnuttaa liikunnalliset ja aktiiviset opiskelupäivät osaksi koulun arkea. Laukaan Liikkuva Lukio -hankkeen tavoitteena on vähentää opiskelijoiden istumista, edistää opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia sekä lisätä yhteisöllisyyttä opiskelijoiden ja henkilökunnan keskuudessa.

Aktiivisuutta opiskelupäiviin on pyritty tuomaan oppituntien tauottamisella. Opettajilla on ollut mahdollisuus hyödyntää sekä taukoliikunnan harjoituspankkia että liikunnallista "lorupussia". Tämän lisäksi erilaiset tapahtumat, kuten lukion aloittaneiden liikunnallinen tutustumispäivä, vaellusretki sekä Liiku itse ja liikuta muita -tapahtuma, ovat olennainen osa hankkeen toimintaa. Liikunnan lisäämisen ohella tapahtumien avulla on mahdollista kasvattaa myös lukiolaisten yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä.

Opiskelijoiden hyvinvointia sekä aktiivisuutta on saatu Laukaassa lisättyä valtionavustuksen turvin liikuntamentoroinnin, hyvinvointivalmennuksen sekä erilaisten tempauksien ja haastekampanjoiden avulla. Sekä opiskelijoiden että henkilökunnan hyvinvointi on iso osa lukion profiilia ja siihen halutaan kiinnittää huomiota myös tulevaisuudessa.

Avustusten jakautuminen maakunnittain

Liikkuva opiskelu -toimintaan myönnetyt avustukset jakautuivat seuraavalla tavalla:

  • Etelä-Pohjanmaa                                   117 000 €         15,6 %
  • Keski-Pohjanmaa                                   86 500 €           11,5 %
  • Keski-Suomi                                             178 500 €         23,8 %
  • Pirkanmaa                                               251 500 €         33,5 %
  • Pohjanmaa                                              116 500 €         15,5 %
  • Yhteensä                                                  750 000 €         100,00 %

Avustusta myönnetään seuraaville hakijoille/hankkeille:

 Aitoon Emäntäkoulu Oy / AITOO LIIKUNTAA JATKUU! 13 000 €
Alajärven kaupunki / "Vireyttä ja hyvinvointia" 30 000 €
Alavuden kaupunki / Liikkuva lukio (LiLu) 6 500 €
Evijärven kunta / Evijärven lukio - Liikkuva opiskelu 2500 €           
Hämeenkyrön kunta / FES liikkuu 4 500 €
Isonkyrön kunta / Kyrönmaan lukiolaiset liikkumaan 11 500 €
Joutsan kunta / Liikettä ja hyvinvointia lukiolaisille 5 500 €
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä / Liikkuva opiskelu
- Aktiivista hyvinvointia
60 000 €
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr / ELOA liikuttaa, liikunnallinen toimintakulttuuri Jyväskylän kristillisellä opistolla 9000 €
Jyväskylän yliopisto / HyMyyN! - Hyvinvoiva Minä
ja ympäristönä Norssi
14 500 €
Jämsän kaupunki / Liikkuva opiskelu 7 000 €
Kalevan Lukion kannatusyhdistys r.y. / Liikkuva opiskelu
- Kalevan lukio
15 500 €
Kannuksen kaupunki / Opiskelukykyä, liikettä ja motivaatiota
2019-2020
54 000 €

Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry
/ LIIKKIS - Liikuta itsesi liikkeelle - hanke

13 500 €
Karstulan kunta / Aktiivinen elämäntapa kantavaksi voimaksi 12 000 €
Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry
/ Liikkuva Opisto
3 000 €
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä / KpeduMoves3 8 500 €
Keuruun kaupunki / Koko lukio liikkuu 11 000 €
Kinnulan kunta / Kinnulan liikkuva lukio 6 000 €
Kokkolan kaupunki / Lukiot liikkumaan 11 000 €
Konneveden kunta / Konneveden Liikkuva opiskelu 2 000 €
Korsholms kommun / KG MOVE 13 500 €
Kronoby kommun / Dååsåbra 9 000 €
Kurikan kaupunki / Kurikan Liikkuva Opiskelu 25 000 €
Laihian kunta / Liike osaksi arkea -
hyvinvoinnilla kohti hyviä tuloksia
14 500 €
Laukaan kunta / Laukaan Liikkuva Lukio 3 500 €
Malax kommun / Rösch i andra stadiet 37 500 €
Muuramen kunta / Liikkuva Muurame lukiossa 9 000 €
Nokian kaupunki / Nokian lukion liikkuva opiskelu 12 000 €
Oriveden kaupunki / Opiskele ja liiku Orivedellä 19 500 €
Parkanon kaupunki / #lukioliikkeelle 7 000 €
Pedersöre kommun / PG i rörelse 9 000 €
Perhon kunta / Muutosta liikkeellä Perhon lukiossa! 10 000 €
Petäjäveden kunta / Petäjäveden lukio liikkumaan! 5 000 €
Pälkäneen kunta / Liikuntaa arkeen ja elämään 12 000 €
Saarijärven kaupunki / Saarijärven Liikkuva lukio 3 000 €
SASKY koulutuskuntayhtymä / GetUp and KeepGoing! 60 000 €
Sastamalan kaupunki / Liike mieleen 26 000 €
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / Sedu liikkeessä
- liikkuva opiskelu 3
48 000 €
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä / Amis in the move
- liikkuva opiskelu
5 000 €
Tampereen kaupunki / Go lukiot Go 2.0. 39 000 €
Tampereen Steiner-Kouluyhdistys r.y. / Omat voimavarat ja liikunta 9 500 €
Vaasan kaupunki / Aktiivisuus tuo energiaa 3!
Aktivitet ger energi 3!
21 500 €
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä / Liikkuva VAAO 2 19 500 €
Virtain kaupunki / Liikkuva opiskelu lukiolaisille 10 500 €
Ylöjärven kaupunki / Ylöjärven lukio - Liikkuva opiskelu 3 500 €
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä
/ Liikkuva opiskelu
7 500 €
Äänekosken kaupunki / Liikkuvuutta oppimiseen 10 000 €

 

Lisätietoja:

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, p. 0295 018 822
Suunnittelija Linda Mård, p. 029 501 8827
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty