Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Liikkuva opiskelu -avustuksen hakuaika on käynnissä

Toisen asteen oppilaitoksiin tarkoitetuilla liikkuva opiskelu -avustuksilla tuetaan liikunnallista toimintakulttuuria. Avustusta liikuntahankkeisiin voivat hakea toisen asteen koulutuksen järjestäjät.

Liikkuva opiskelu -kehittämisavustuksen hakuaika alkaa 31.1.2020 ja päättyy 6.3.2020 kello 16.15. Avustuksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät liikunnallista toimintakulttuuria lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Avustus liittyy Liikkuva opiskelu -ohjelmaan, jonka tavoitteena on saada jokainen opiskelija liikkumaan vähintään tunnin päivässä.

Avustusta voivat hakea lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joita voivat olla kunnat, kuntayhtymät tai yksityiset koulutuksen järjestäjät. Avustusta haetaan oman alueen aluehallintovirastolta. Hakemus tehdään sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa.

Hyvä liikuntahanke huomioi opiskelijat ryhmänä ja yksilöinä

Liikkuva opiskelu -avustuksia myönnetään hankkeille, jotka edistävät opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta oppilaitoksissa. Fyysinen aktiivisuus lisää nuorten opiskelukykyä ja henkistä hyvinvointia. Erityisen tärkeää on kannustaa vähän liikkuvia opiskelijoita liikkumaan säännöllisesti.

Hankkeissa voi olla Liikkuva opiskelu -toiminnan organisointiin, opetukseen, oppilaitokseen, opiskelijoihin ja moniammatilliseen yhteistyöhön liittyviä toimenpiteitä. Esimerkiksi vuoden 2019 valtakunnallisen Liikkuva opiskelu -palkinnon saanut ammattiopisto Lappia on kehittänyt hankkeessaan määrätietoisesti liikuntaa neljän toimipisteen tarpeisiin. Liikkuva Lappia -hankkeessa on huomioitu toiminnan jatkuvuus hankkeen päättymisen jälkeen ja siinä vaiheessa, kun opiskelijat siirtyvät työelämään. Opiskelijoita on kannustettu liikkumaan kirjaamalla liikunta osaksi jokaisen henkilökohtaista opetussuunnitelmaan. Samalla hanke on tuonut yhteisöllistä tekemistä opiskelijoille.

Aluehallintoviraston avustukset liikuntahankkeille

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain yli 50 miljoonaa euroa valtionavustuksina nuorisotyöhön, kirjastoille ja liikuntahankkeisiin. Liikuntaan kohdennetuilla avustuksilla tuetaan laajasti suomalaisten liikkumista ja hyvinvointia. Avustuksilla tuetaan eri kohderyhmien liikuntaa ja parannetaan liikuntapalvelujen saatavuutta kaikkialla Suomessa.

Aviavustukset.fi-sivustolla on tietoa aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen avustuksista.

Liikkuva opiskelu -koulutus 20.2.2020

Kajaanissa pidettävän koulutuksen aamupäivän osuus klo 9−11.30 livestriimataan ja tallennetaan. Aamupäivän osuus sisältää yleistä tietoa valtionavustusten hakemisesta ja hankkeista.
Lisätietoa koulutuksesta tapahtumakalenterissa

Lisätietoja:

  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto: ylitarkastaja Kristian Åbacka, p. 0295 016 537
  • Itä-Suomen aluehallintovirasto: liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, p. 0295 016 515
  • Lapin aluehallintovirasto: liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, p. 025 017 396
  • Lounais-Suomen aluehallintovirasto: liikuntatoimen tarkastaja Tiina Kaijanen, p. 0295 018 303
  • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, p. 0295 018 822 ja suunnittelija Emilia Piitulainen, p. 0295 018 848
  • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@avi.fi

Päivitetty