Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2017

Liikkuva koulu -palkinto Ruokolahden kunnalle

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen alueellinen Liikkuva koulu -palkinto 2017 on myönnetty Ruokolahden kunnalle. Valinnan teki Etelä-Suomen aluehallintovirasto liikunnan aluejärjestöjen esitysten pohjalta. Palkinnon suuruus on 2 500 euroa, ja se on tarkoitettu oppilaiden tai koko kouluyhteisön liikkumisen edistämiseen. Palkinto myönnetään veikkausvoittovaroista.

Perustelujen mukaan Ruokolahden kunta on kehittänyt pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti koulujen toimintakulttuuria liikunnallisemmaksi. Liikkuva koulu -toiminta on lähtenyt liikkeelle kunnassa vuonna 2013. Toiminnan lippulaivana toimii Kirkonkylän koulu ja kunnassa on myös pieni muutaman kymmenen oppilaan Virmutjoen kyläkoulu.

Kirkonkylän kouluyhteisön fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia edistävät hanketoimenpiteet on pystytty pääosin vakiinnuttamaan, eli niistä on tullut osa koulun toimintakulttuuria: koulupäivän rakennemuutos, välkkäritoiminta, oppilaiden osallisuus, seurayhteistyö, kerhotoiminta, opettajien hyvinvointityö, toiminnallinen opettaminen, liikkumisen olosuhteet ja yhteistyö kouluterveydenhoitajan kanssa. Yhtenä esimerkkinä näistä on välkkäritoiminnan kehitys: kunta on kahden ensimmäisen EKLU:n (Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry) järjestämän koulutuksen jälkeen kouluttanut vuosittain omat välkkärinsä jo kolmen vuoden ajan, ottaen käyttöön myös oppilaiden pyörittämän välinelainaamon.

Kirkonkylän koulu on huomioinut myös pienemmät kouluyksiköt mm. kunnan sisäisten välkkärikoulutusten muodossa. Lisäksi koulu on aktiivisesti jo vuosien ajan osallistunut koululaisten liikuntaa edistäviin kampanjoihin ja tapahtumiin. Henkilökunta on osallistunut alueelliseen verkostotyöhön jakaen omaa osaamistaan maakunnan muille kouluille ja hyödyntäen muiden hyviä kokemuksia omassa toiminnassaan. Huomiota on kiinnitetty paitsi oppilaiden, myös henkilökunnan hyvinvoinnin lisäämiseen. Kuluvana lukuvuonna tehty hyvinvointiopettajan palkkaaminen on jo alkusyksystä osoittautunut hyväksi toimenpiteeksi.

Palkinto luovutettiin Imatralla järjestetyssä Etelä-Suomen Liikkuva koulu -seminaarissa 13.10. Etelä-Suomen aluehallintoviraston tukemissa Liikkuva koulu -hankkeissa on mukana lukuvuonna 2017 - 2018 Etelä-Suomen alueelta 53 kuntaa.

Lisätietoja:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Kristian Åbacka,
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Karjalan liikunta ja urheilu ry:n Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä
Lasse Heiskanen, lasse.heiskanen@eklu.fi

www.liikkuvakoulu.fi


Päivitetty