Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Lemmikkieläinten maahantuonnin tehovalvonta Torniossa paljasti huomattavia puutteita 

Lappi

Lapin aluehallintovirasto valvoi tehostetusti lemmikkieläinten maahantuontia Tornion tullissa keskiviikkona 12.6.2019. Pistokoevalvonta toteutettiin läänineläinlääkäreiden, tullin ja Meri-Lapin kunnaneläinlääkäreiden yhteistyönä. Tarkoituksena oli tarkastaa Ruotsista Suomeen matkaavien lemmikkien maahantuloedellytyksiä sekä lisätä lemmikkien kanssa matkustavien ihmisten tietoisuutta tuontivaatimuksista sekä tautiriskeistä. Valvonnasta ei tiedotettu etukäteen.

Valvonnassa tarkastettiin yhteensä kymmenen koiraa ja yksi kissa. Vain kissalla ja yhdellä koiralla olivat asiat kunnossa. Yhdeksällä koiralla oli puutteita loislääkityksessä tai asiakirjoissa. Kaksi koiraa käännytettiin takaisin Ruotsiin. Viidelle koiralle annettiin tarkastuksen yhteydessä ekinokokkiloislääkitys ja kahdelta suomalaiselta koiralta puuttui passi, joten sen kopio tulee toimittaa aluehallintovirastoon.
 

Läänineläinlääkäri Risto M. Ruuska ja kaupungineläinlääkäri Jonna Virtala.
Tehovalvonnassa olivat mukana läänineläinlääkäri Risto M. Ruuska ja kaupungineläinlääkäri Jonna Virtala.
 

Tarkastuksia tehdään tautiriskin vuoksi

Lemmikkien liikkuvuus yli rajojen on kasvanut jatkuvasti ja samalla lisääntyvät tautiriskit. Lemmikeillä tulee olla lainsäädännön mukaiset rokotukset ja lääkitykset voimassa aina, kun ne matkustavat EU:n alueella. Lemmikkien maahantuonti ilman vaadittuja rokotuksia ja lääkitystä tarkoittaa, että ne voivat lisätä raivotaudin tai ekinokokkiloisien leviämisriskiä Suomeen.

Suomeen tuotavalla koiralla tulee olla tunnistesiru, passi, voimassa oleva raivotautirokotus ja useimmista Euroopan maista tuotaessa myös ekinokokkilääkitys. Mikäli koiralla havaitaan puutteita rokotuksissa tai lääkityksessä, tehdään tapauskohtainen tautiriskiarvio. Arvion perusteella koira joko loislääkitään, lähetetään takaisin lähtömaahan, määrätään eristettäväksi tai lopetetaan. Virallinen raivotautiepäily johtaa lähes aina eläimen lopettamiseen. Suomessa ei esiinny raivotautia eikä ekinokokkia ja huolena on, että kyseiset taudit rantautuvat Suomeen vilkkaan eläinliikenteen seurauksena.

Eläinten maahantuontiin liittyvää tietoa löytyy Ruokaviraston internet-sivuilta.
 

Lisätietoja:
läänineläinlääkäri Pirkko Pirinen, p. 0295 017 377
etunimi.sukunimi@avi.fi
Lapin AVI


Päivitetty