Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Lasten mediassa kokema seksuaalinen väkivalta

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestää Tunnista, auta, ehkäise. Lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta ja digitaalinen media ­­– koulutuspäivän, jossa käsitellään lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa erityisesti digitaalisen median ympäristössä. Tilaisuus on Seinäjoella 7.5.2019.  

Koulutuspäivän tavoitteena on tarjota välineitä ehkäistä, puuttua ja tunnistaa lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa erityisesti digitaalisen median ympäristöissä. Päivän aikana on mahdollisuus myös verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia käytännöistä, joita on Länsi- ja Sisä-Suomen alueella käytössä.

Mitä seksuaalinen väkivalta on?

Seksuaaliväkivalta loukkaa ihmisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyttä. Väkivalta rikkoo luottamuksen, joka on keskeinen osa ihmisen turvallisuuden tunnetta. Seksuaalisuuteen tai sukupuoleen kohdistuva häirintä voi olla katseita, eleitä tai ehdotuksia, jotka kohde kokee epämiellyttävinä ja ahdistavina. Ne aiheuttavat hämmennystä ja pelkoa sekä vaikuttavat kielteisesti omaan koskemattomuuden ja turvallisuuden tunteeseen. Lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta on erityisen haavoittava väkivallan muoto, sillä se vaarantaa syvästi lapsen kasvua ja kehitystä loukkaamalla intimiteettiä ja oikeutta omaan ruumiiseensa ja seksuaalisuuteensa. Seksuaalisen väkivallan seuraukset ovat usein pitkäkestoisia.

Digitaalinen media

Verkossa tapahtuva seksuaalisuutta loukkaava väkivalta on lisääntynyt erityisesti nuorten keskuudessa. Internet ja sosiaalisen median lisääntynyt käyttö ovat tuoneet uusia muotoja lasten ja nuorten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Seksuaalista kaltoinkohtelua verkossa ovat esimerkiksi epämiellyttävät viestit, alistaminen seksuaaliselle materiaalille ilman toisen tahtoa ja seksuaalisen materiaalin levittämistä ilman lupaa. Aikuisen lapseen kohdistama seksuaalinen teko on rikos, myös netissä.

Yleisyys

Aiheesta on tehty kyselyjä - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos teki 2017 kouluterveyskyselyn ja Pelastakaa Lapset ry:n kysely tehtiin vuonna 2018. Kyselyjen tulokset ovat yhteneväiset. Seksuaalinen häirintä digitaalisessa mediassa on 12-17-vuotiaiden lasten ja nuorten mukaan varsin yleistä, 8.–9. -luokkalaisista pojista 12 % ja tytöistä 30 % oli kokenut viimeisen vuoden aikana seksuaalisuuteen kohdistuvaa häirintää. Seksuaalisen häirinnän kokemukset lisääntyvät yläluokille siirryttäessä ja se kohdistuu enemmän tyttöihin kuin poikiin. Yleisin häirintämuoto on kuvamateriaalin muokkaaminen seksuaaliseksi ja materiaalin levittäminen digitaalisessa mediassa. Lapset ja nuoret yleensä estävät häiritsijän ja kertovat tapahtuneesta kaverille.

Vaikutukset

Kyselyjen tuloksista selviää, että seksuaaliväkivalta aiheuttaa syyllisyyttä ja häpeää ja siten myös salailua, jonka vuoksi apua ei uskalleta hakea ja pyytää.  Seksuaalisuuteen kohdistuva väkivalta traumatisoi uhria ja voi aiheuttaa traumaperäisiä stressireaktioita joko välittömästi tapahtuman jälkeen tai viiveellä, joskus vasta vuosienkin jälkeen. Väkivallan varhainen tunnistaminen on tärkeää, jotta uhrille voidaan tarjota apua. Väkivallan tekijöiden hoitoon ohjaus on myös tärkeää.

Mitä koulutuspäivä tarjoaa?

Tilaisuudessa kuullaan puheenvuoroja muun muassa siitä, miten suojata lapsia netissä tapahtuvalta seksuaaliselta hyväksikäytöltä sekä ohjeistusta kuvamateriaalin jakamisen turvataidoista. Pohjanmaan poliisi kertoo tilannekuvaa lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri kertoo Raisek-toimintamallista. Iltapäivällä kuullaan puheenvuoroja seksuaalikasvatuksen mahdollisuuksista edistää lasten turvallisuutta, turvallisesta verkkoelämästä ja rikosuhripäivystyksen roolista osana rikosprosessia. Tilaisuus on suomenkielinen.

Seminaarin ohjelma: Tunnista, auta, ehkäise. Lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta ja digitaalinen media ­­– koulutuspäivä. Seinäjoella 7.5.2019 pidettävä koulutustilaisuus on täynnä.

Aluehallintovirasto järjestää vastaavan tilaisuuden yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa loppuvuodesta 2019. Tieto koulutuksesta julkaistaan syksyllä aluehallintoviraston verkkosivuilla www.avi.fi -> Tapahtumat ja koulutukset.

Lukuvinkkejä aiheeseen tutustumiseen:
Ota puheeksi. Internet ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. 2013 (pdf)
Suojele minua kaikelta. Tietoa internetin ja digitaalisen median osuudesta lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön lasten kanssa ja heidän hyväkseen toimiville ammattilaisille.
2011 (pdf)


Lisätietoja:
ylitarkastaja Sini Männistö, p. 0295 018 568
ylitarkastaja Lea Liukku, p. 0295 018 559, (myös ruotsinkieliset yhteydenotot)
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty