Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Lapin sairaanhoitopiirin lasten- ja nuorisopsykiatrinen hoito toteutuu asianmukaisesti

Lappi

Aluehallintovirasto selvitti hoitoon pääsyn ja osastohoidon tilannetta Lapin sairaanhoitopiirin lasten- ja nuorisopsykiatriassa. Selvityksen perusteella hoito on järjestetty asianmukaisella tavalla ja havaittuja puutteita on korjattu.

Lapin aluehallintovirasto sai loppuvuodesta 2018 epäkohtailmoituksen Lapin sairaanhoitopiirin lasten- ja nuorisopsykiatriasta. Yhteydenoton mukaan lastenpsykiatriassa hoitojonot ovat olleet pitkät, eikä lasten- ja nuorisopsykiatrian osastohoitoa ole ollut tarjolla viikonloppuisin Lapin keskussairaalassa. Aluehallintovirasto lähti selvittämään, toteutuvatko hoitoon pääsy ja osastohoito riittävän hyvin. Tilannetta arvioitiin muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keräämien tietojen ja sairaanhoitopiirin antaman selvityksen perusteella.

Aluehallintovirasto havaitsi, että sairaanhoitopiirissä nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arvioinnissa on ollut viivettä. Keskimäärin joka kolmas potilas on joutunut odottamaan hoidon tarpeen arviointia yli kuusi viikkoa. Hoitoon pääsyyn liittyvät viiveet on kuitenkin suurelta osin saatu korjattua, ja hoidon tarpeen arviointiin on kehitetty sairaanhoitopiirissä uutta toimintamallia.

Sairaanhoitopiiri on järjestänyt lasten- ja nuorisopsykiatrisen osastohoidon niin, että alle 18-vuotias potilas saa tarvitsemaansa hoitoa lastenosastolla, jonne järjestetään tarvittava psykiatrian alan henkilökunta. Viikonloppuisin alle 18-vuotias lapsi tai nuori voidaan siirtää Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Yli 18-vuotiaiden nuorten hoito puolestaan järjestetään tarvittaessa aikuisten osastolla Muurolan sairaalassa.

Aluehallintovirasto arvioi saamiensa tietojen pohjalta, että hoito toteutuu Lapin sairaanhoitopiirin lasten- ja nuorisopsykiatriassa asianmukaisesti. Aluehallintovirasto ei näe tarvetta ryhtyä muihin toimenpiteisiin. Päätöksessään aluehallintovirasto kuitenkin korostaa, että potilaan on saatava terveydentilansa edellyttämää, laadultaan hyvää hoitoa.

Lisätietoja:

Aluehallintoylilääkäri Sari Kemppainen, p. 0295 017 350
etunimi.sukunimi@avi.fi
Lapin AVI


Päivitetty