Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Lapin kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat vahvistuneet, sisältö kaipaa kehittämistä

Lappi

Lapin kuntien (n=21) ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat suuremmassa osassa kunnista lain ja kansallisesti hyväksi todettujen ehkäisevän päihdetyön perusrakenteiden mukaisia.  Rakenteet ovat huomattavasti parantuneet vuodesta 2016. Parannettavaa on kuitenkin vielä ehkäisevän päihdetyön sisällön kehittämisessä ja siihen suunnattujen resurssien määrittämisessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja aluehallintovirastot kartoittivat keväällä 2020 kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteita, eli onko kunnassa ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö, ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin, moniammatillinen työryhmä sekä miten ehkäisevä päihdetyö on sisällytetty osaksi kuntien suunnitelmia.

Vahvistuneet rakenteet

Lapin 20 kunnasta (95 %) löytyi ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma ja ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö 19 kunnasta (90 %). Lain mukainen ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin tai tämän valtuuttama työryhmä löytyi 18 kunnasta (86 %). Ehkäisevää päihdetyötä käytännössä toimeenpaneva monialainen työryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki ikäryhmät, löytyi 17 kunnasta (81 %).

Kehitettävää

Edelleen on kuntia, joissa rakenteet vaativat kehittämistä. Huomioitavaa kuitenkin on, että hyvät rakenteet yksistään eivät vielä takaa laadukasta ehkäisevää päihdetyötä. Vahvat ehkäisevän päihdetyön rakenteet tukevat toiminnan johtamista, pitkäjänteisyyttä ja työn sujuvuutta. Rakenteiden lisäksi tarvitaan riittävää resursointia, monialaisia ja motivoituneita toimijoita sekä konkreettisia toimia, joiden vaikutuksia seurataan ja arvioidaan.

Ehkäisevän päihdetyön järjestäminen on kuntien lakisääteinen tehtävä. Aluehallintovirastot ohjaavat toimialueensa ehkäisevää päihdetyötä, suunnittelevat ja kehittävät sitä yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa sekä tukevat toimialueensa kuntia ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Linkki raporttiin

Linkki esitteeseen

 

Lisätietoja:
Sanna Ylitalo, ylitarkastaja, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue, p. 0295 017 386, sanna.ylitalo@avi.fi

 

 


Päivitetty