Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Lapin kunnille 173 000 € liikuntahankkeisiin

Lappi

Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt 169 000 euroa avustusta alueen kunnille liikunnallisen elämäntavan edistämiseen sekä 4 000 euroa erityisavustusta maahanmuuttajien kotoutumiseen liikunnan avulla.

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusta myönnettiin 15 hankkeelle. Avustusta haki 18 hanketta.  Myönteisen avustuspäätöksen saaneiden hankkeiden avustussummat vaihtelevat 2 500 eurosta 38 250 euroon.

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusta myönnettiin seuraaville hankkeille:

Enontekiön kunta 2 500 €
Kemin kaupunki 38 250 €
Kemijärven kaupunki, kaksi hanketta, yhteensä 12 000 €
Pellon kunta, kaksi hanketta, yhteensä 18 750 €
Rovaniemen kaupunki, kaksi hanketta, yhteensä 25 500 €
Kolarin kunta 4 000 €
Muonion kunta 10 000 €
Ranuan kunta 10 000 €
Sallan kunta 15 500 €
Sodankylän kunta 15 000 €
Utsjoen kunta 7 500 €
Ylitornion kunta 10 000 €

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmille suunnattuja paikallisia liikunnan kehittämishankkeita, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Niiden avulla lisätään väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea. Kehittämisavustusta saava hanke voi kohdistua yksittäiseen kohderyhmään, kuten varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, ikäihmisiin tai erityisryhmiin (ei kuitenkaan perusopetukseen). Hanke voi myös yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä, kuten luontoliikuntaa tai perheliikuntaa. Hankkeen pääasiallinen tarkoitus voi myös olla sukupuolten tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden edistäminen liikunnan keinoin.

Kehittämisavustusta saavan hankkeen on liityttävä Muutosta liikkeellä! – terveyttä edistävän liikunnan linjauksiin sekä niiden toimeenpanosuunnitelman toteuttamiseen. Muutosta liikkeellä! on opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriön laatimat uudet terveyttä edistävän liikunnan linjaukset, jotka ulottuvat vuoteen 2020.

Avustusta saavan hankkeen on myös tuettava liikuntalain (390/2015) ja hallitusohjelman (2015) linjausten toimeenpanoa liikunnan osalta. Liikuntalaki korostaa terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan asemaa liikuntatoimen ja yhteiskunnan eri toimialojen kokonaisuudessa. Lain keskeisinä tavoitteina on edistää

  • eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa
  • väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysistä toimintakykyä
  • lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä
  • liikunnan kansalais- ja seuratoimintaa
  • eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.

Avustuksia myönnettäessä painotetaan kuntakoordinaatiota, useiden toimijoiden yhteishankkeita, poikkisektoraalista, -hallinnollista ja -ammatillista yhteistyötä sekä liikunnan läpäisyperiaatetta. Hallintokuntien välisessä yhteistyössä korostetaan liikunta- ja opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteistyön merkitystä ja yhteisiä toimenpiteitä liikunnan lisäämiseksi. Lisäksi painotetaan yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, kuten liikuntaseurojen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Maahanmuuttajien kotoutumiseen liikunnan avulla suunnatun erityisavustuksen päätavoitteena on lisätä maahanmuuttajaväestön aktiivista osallistumista liikuntatoimintaan. Kehittämistoiminnan kautta pyritään löytämään ja vakiinnuttamaan inkluusioperiaatteen mukaisia toimintamalleja ja kehittämään kaikille suunnattua liikuntatoimintaa siten, että se mahdollistaa entistä paremmin eri väestöryhmien osallistumisen. Tavoitteina ovat yhteinen ja kaikille avoin liikuntakulttuuri, yhdenvertaisuus liikuntapalvelujen saatavuudessa sekä maahanmuuttajien osallisuuden ja sosiaalisten suhteiden kehittyminen. Keskeisinä periaatteina ovat poikkihallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö sekä liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa yhteiskunnassa.

Erityisavustusta maahanmuuttajien kotoutumiseen liikunnan avulla myönnettiin Ranuan kunnalle 4 000 €. Avustusta haki kolme hanketta.

Lisätietoja:
liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, p. 0295 017 396
etunimi.sukunimi@avi.fi
Pohjois-Suomen AVI


Päivitetty