Tiedotteet 2017

Länsi- ja Sisä-Suomen liikuntapaikkarakentamiseen 2,3 miljoonaa euroa

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt avustusta liikuntapaikkarakentamiseen 2 300 000 euroa.  Avustusta myönnettiin yhteensä 42 hankkeelle. Avustushakemuksia tuli 58.

Aluehallintovirasto tekee päätökset hankkeista, joiden kustannukset ovat enintään 700 000 euroa. Tätä suuremmista hankkeista avustuspäätöksen tekee opetus- ja kulttuuriministeriö aluehallintoviraston lausunnon perusteella.  Suurempiin liikuntapaikkahankkeisiin ministeriö on jo aiemmin tänä vuonna myöntänyt yhteensä 4 020 000 euroa seitsemälle hankkeelle Länsi- ja Sisä-Suomen alueella.

Aluehallintovirasto pitää tärkeänä, että avustusta saaneet hankkeet edistäisivät aktiivisen ja säännöllisen liikuntaharrastuksen syntymistä.  Etusijalla ovat koulujen yhteyteen ja asuinalueille sijoittuvat lähiliikuntapaikat ja muut eniten käytetyt liikuntapaikat kuten liikuntahallit sekä urheilu- ja pallokentät. 

Myönnetyt avustukset jakautuivat maakunnittain seuraavasti:

Etelä-Pohjanmaa, 233 000 euroa
Keski-Pohjanmaa, 192 000 euroa
Keski-Suomi, 656 000 euroa
Pirkanmaa, 762 000 euroa
Pohjanmaa, 457 000 euroa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämät avustukset liikuntapaikkarakentamiseen 2017
 

Lisätietoja
yksikön päällikkö Ismo Myllyaho, puh. 0295 018 820
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

Oikopolut