Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Tampereen kaupungille luvan Hiedanrannan vesistötäytön rakentamiseen

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 20.1.2020 antamallaan päätöksellä nro 9/2020 myöntänyt Tampereen kaupungille vesilain mukaisen luvan vesistötäytön rakentamiseksi Näsijärven Hiedanrantaan (Dnro LSSAVI/4532/2019). Vesistötäytön rakentaminen liittyy uuden Hiedanrannan kaupunginosan rakentamiseen ja on tarpeen muun muassa raitiotielinjauksen ja kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi alueelle.  Tällä muutetulla suunnitelmalla vesistötäyttö toteutetaan siten, että täyttöalueen ja rannan väliin jää vähintään 36 m leveä vesialue. Täyttöalueen itäpäähän rakennetaan raitiotiesilta ja kevyenliikenteen silta. Täyttöalueen länsipäähän rakennetaan raitiotiesilta sekä yhdistetty ajoneuvo- ja kevyenliikenteen silta. Aluehallintovirasto on myöntänyt asiassa valmisteluluvan suojaverhon asennukseen, uppotukkien poistoon suojaverhon reitiltä, uppotukkien poistoon suojaverhon sisäpuolelta ja havaittujen vedenalaiskohteiden poistoon. Muutoin valmistelulupahakemus on hylätty.

Samalla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 20.1.2020 antamallaan päätöksellä nro 10/2020 myöntänyt Tampereen Sähkölaitos Oy:lle luvan Lielahden voimalaitoksen poisto-, käyttö- ja jäähdytysvesien imu- ja purkuputkien sijaintia koskevien päätösten muuttamiseen (Dnro LSSAVI/11552/2019). Tämä asia liittyy Hiedanrannan vesistötäytön toteuttamiseen. Putkien sijaintia siirretään vesistötäytön vuoksi.

Päätökset on saatavilla: Lupa-Tietopalvelusta (kirjoita hakuun esim. hakija tai kunta)
Ohjeet Lupa-Tietopalvelun käyttöön (www.avi.fi/lupatietopalvelu) 

Lisätietoja:
Johtaja Tarja Savea-Nukala, puh. 0295 018 777
Ympäristöneuvos Jari Tolppanen, puh. 0295 018 779
Ympäristöylitarkastaja Satu Jaakkonen, puh. 0295 018 808
Ympäristöylitarkastaja Tanja Honkela, puh. 0295 018 750

sähköpostit: etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty