Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Keliber Oy:n Syväjärven louhokselle ympäristö- ja vesitalousluvan

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 20.2.2019 antamallaan päätöksellä nro 36/2019 myöntänyt ympäristönsuojelulain mukaisen luvan Keliber Oy:n Syväjärven avolouhokselle ja vesilain mukaisen luvan kaivoshankkeeseen liittyvälle Syväjärven ja Heinäjärven tyhjentämiselle kaivostoiminnan ajaksi. Syväjärven kaivosalue sijaitsee pääosin Kokkolan kaupungin ja osittain Kaustisen kunnan alueella, noin 13,5 km koilliseen Kaustisen keskustasta. Syväjärven louhokselta on tarkoitus louhia vuodessa enintään 540 000 tonnia spodumeenipegmatiittimalmia.

Lisätietoa:

Johtaja Tarja Savea-Nukala, puh. 0295 018 777

Ympäristöylitarkastaja Jenni Vaara, puh. 0295 018 763

Ympäristöylitarkastaja Riitta Lähdemäki, puh. 0295 018 764 (25.2. alkaen)

Ympäristöneuvos Jari Tolppanen, puh. 0295 018 779

Ympäristöneuvos Arto Paananen, puh. 0295 018 787

sähköpostit: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty