Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2017

Lakiuudistus: välitysliikkeiden vastuuhenkilöiden ja omistajien luotettavuus arvioidaan 

Uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä tuli voimaan 3.7.2017. Samalla uudistettiin myös kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annettua lakia (jäljempänä välitysliikelaki). Luotettavuuden arviointi tehdään nykyisin vastaavan hoitajan lisäksi myös yhtiön vastuuhenkilöistä ja yli 25 % omistus- tai määräämisvaltaa yhtiössä käyttävistä henkilöistä. Tietojen tarkistus perustuu välitysliikelain uuteen 5 a §:ään.

Rekisteröinti-ilmoituksen tekijän luotettavuutta arvioidaan rikos- ja sakkorekisteritietojen sekä lakisääteisten maksuvelvoitteiden noudattamisen ja ulosottorekisterin tietojen pohjalta. Ilmoituksen tekijää ei pidetä luotettavana muun muassa silloin, jos yhtiö, sen vastuuhenkilö tai yli 25 %:n omistus- ja määräämisvaltaa käyttävä henkilö on kolmen arvioita edeltävän vuoden aikana toistuvasti ja huomattavassa määrin laiminlyönyt lakisääteisiin maksuihin liittyvien rekisteröitymis-, ilmoitus- ja maksuvelvollisuuksien hoitamisen taikka jos jokin näistä on ulosmittauksen tai muun selvityksen mukaan kykenemätön vastaamaan veloistaan. Aluehallintovirasto selvittää nämä rekisteröinnin edellytykset hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Välitysliikkeen luotettavuus ja sen tarkistaminen

Aluehallintovirasto (AVI) pitää rekisteriä kiinteistövälitysliikkeistä ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeistä. Välitysliikkeen on ennen toimintansa aloittamista rekisteröidyttävä siihen AVIin, jonka alueella liikkeen hallintoa on tarkoitus pääasiallisesti hoitaa.

Välitysliikkeiden tulee toimittaa aluehallintovirastolle tieto niistä henkilöistä, joiden luotettavuus AVIn on arvioitava rekisteröinnin yhteydessä. Välitysliike, jonka tiedot ovat olleet välitysliikerekisterissä 3.7.2017, tulee ilmoittaa yrityksen vastuuhenkilöiden ja omistajien tiedot 3.7.2018 mennessä. Tiedot tulee toimittaa siihen AVIin, jonka välitysliikerekisteriin liike on rekisteröitynyt. Uusien välitysliikkeiden on ilmoitettava tiedot rekisteröitymisen yhteydessä.

Vastaavan hoitajan, yrityksen vastuuhenkilöiden ja omistajien tietojen ilmoittamista varten otetaan käyttöön sähköinen muutosilmoituslomake vuoden 2017 aikana. Lomakkeen käyttöönotosta ilmoitetaan rekisteröityneille välitysliikkeille. Aluehallintovirasto veloittaa välitysliikkeitä rekisteritietojen päivittämisestä aiheutuvista kuluista.

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017)
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (1075/2000)
Tietoa välitysliikkeiden rekisteröinnistä AVIn nettisivuilla
 

Lisätietoja:
Etelä-Suomi, tarkastaja Anna Korhonen, p. 0295 016 145 (23.8.2017 alkaen)
Itä-Suomi, tarkastaja Mia Pasanen, p. 0295 016 935 (2.8.2017 alkaen)
Lappi, tarkastaja Soile Kangas, p. 029 501 7363
Lounais-Suomi, lakimies Heikki Tarvonen, p 0295 018 119
Länsi- ja Sisä-Suomi, ylitarkastaja Maarit Laaninen, p. 0295 018 552
Pohjois-Suomi, ylitarkastaja Anne Kärkkäinen, p. 0295 017 573

etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

Oikopolut

lomakkeet