Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Lain saavutettavuusvaatimukset tuovat isoja muutostarpeita julkisen sektorin verkkosivustoihin

Uusi digipalvelulaki velvoittaa julkishallintoa tekemään verkkosivuistaan saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Monelle toimijalle tämä tietää isoja muutoksia verkkosivustojen toteutuksessa. Asia on ajankohtainen juuri nyt, koska lain ensimmäinen siirtymäaika on päättymässä 23.9.2019. 

Ensimmäisessä vaiheessa laki koskee julkisen sektorin verkkosivustoja, jotka on otettu käyttöön 22.9.2018 jälkeen. Toisessa vaiheessa laki velvoittaa myös aiemmin julkaistuja julkisen sektorin verkkosivustoja, ja tämä siirtymäaika päättyy 23.9.2020. Yksityisen sektorin sivustot tulevat saavutettavuusvaatimusten piiriin 1.1.2021 ja kaikkien lain velvoittamien toimijoiden mobiilisovellukset 23.6.2021.

Digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten toteutumisen valvonnasta ja neuvonnasta vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

"Laki velvoittaa viranomaisten ja muun julkishallinnon lisäksi osaa yksityisestä sektorista - mm. finanssi-, posti-, liikenne- ja energia-alaa. Soveltamisala on laaja ja oman organisaation suhde lakiin kannattaa tarkastaa", toteaa saavutettavuusvalvonnan yksikön lakimies Emilia Ojala.
 

Lain saavutettavuusvaatimukset pohjautuvat kansainväliseen, tekniseen kriteeristöön

Niiden toimijoiden, joita laki velvoittaa, täytyy varmistaa omien verkkosivustojensa saavutettavuus. Verkkopalvelun tulee täyttää käytännössä tietty, erityisesti sivuston toimintojen ja sisältöjen tekniseen toimivuuteen liittyvä kansainvälinen ohjeistus, ns. WCAG-kriteeristö.

Ohjeistuksen noudattamisen tavoitteena on varmistaa, että esimerkiksi teknisiä apuohjelmia käyttävät vammaiset henkilöt ja muut toimintarajoitteiset henkilöt pystyvät toimimaan verkkopalvelussa ja pääsemään käsiksi sisältöön. Suomessa näitä henkilöitä on arviolta yli miljoona, eli pienestä joukosta ei ole kyse.

Osa ohjeistuksen kriteereistä on sellaisia, joihin voidaan vaikuttaa verkkosivujen sisällön päivittämisessä, mutta suuren osan toteuttaminen voi vaatia monia muutoksia sivuston tekniseen toteutukseen. Nykyinen tilanne on kirjava, arvioi Emilia Ojala. "Suomessa on kyllä toimijoita, jotka tuntevat saavutettavuuden hyvin ja ovat edistäneet verkkosivustojensa saavutettavuutta jo pitkään. Mutta olemme havainneet, että moni toimija on vasta nyt heräilemässä asiaan", kertoo Ojala.

Lisäksi on hyvä huomata, että saavutettavuuden toteuttaminen on jatkuvaa työtä, joka pitää huomioida verkkopalvelun koko elinkaaren ajan. "Saavutettavuuden huomioimisessa ei ole kyse vain viestinnän tai IT-osaston projektista vaan koko organisaation läpileikkaavasta toiminnasta sen suhteen, että digipalvelut ovat jatkossa saavutettavia. Tämä voi vaatia henkilöstön ja kumppanien kouluttamista ja osaamisen lisäämistä, jotta saavutettavuuden edistämisestä tulee osa organisaation toimintakulttuuria", Ojala toteaa.
 

Laki tuo myös muita saavutettavuuteen liittyviä oikeuksia käyttäjille - ja velvoitteita toimijoille

Lain mukaan jokaisella käyttäjällä on oikeus antaa toimijalle verkkopalvelun saavutettavuutta koskevaa palautetta siirtymäajan jälkeen. Toimijan täytyy vastata palautteeseen kahden viikon kuluessa. Lisäksi käyttäjä voi tämän jälkeen ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Jokaisen toimijan, jota laki velvoittaa, pitää tarjota verkkopalvelujensa saavutettavuuden tilasta tietoa käyttäjille. Tätä varten jokaiselta sivustolta täytyy löytyä siirtymäajan jälkeen saavutettavuusseloste. Siinä kuvataan saavutettavuuden tila ja mahdolliset puutteet yksilöidysti. Lisäksi selosteessa kerrotaan, miten käyttäjä voi antaa saavutettavuuspalautetta.

Digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset toteuttavat EU:n saavutettavuusdirektiivin. Samat vaatimukset koskevat siis kaikkia EU-maita.

Aluehallintovirasto järjestää maksuttoman saavutettavuusseminaarin 18.9. Tampereella. Tilaisuus on täynnä, mutta sitä voi seurata etäyhteydellä.
 

Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Saavutettavuus parantaa yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa.

Lue lisää:
Aluehallintoviraston saavutettavuussivusto: www.saavutettavuusvaatimukset.fi
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta


Lisätietoja:
Emilia Ojala, p. 0295 016 479
Viena Rainio, p. 0295 016 505

etunimi.sukunimi@avi.fi
Aluehallintovirasto


Päivitetty