Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Laiduntaminen ja jaloittelu lisäävät karjan hyvinvointia – laidunkausi alkoi 1.5.

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on muistuttanut toimialueensa maidontuottajia laiduntamisen ja jaloittelun hyödyistä. Maidontuottajille lähettiin kirje tonkkapostilla eli meijerin maitoauton mukana.  

Nauta on laiduntava laumaeläin. Laumassa vapaana liikkuessaan se voi parhaiten toteuttaa fysiologisia tarpeitaan ja käyttäytymistarpeitaan. Laiduntaminen ja jaloittelu edistävät nautaeläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentävät sairastamista. Sorkat pysyvät kunnossa ja poikiminen sujuu paremmin.

Laidunnus ja jaloittelu onnistuvat parhaiten näin.

  • Aidat ja kulkureitit ovat turvallisia ja hyvässä kunnossa.
  • Lehmät totutetaan asteittain laidunkauden ruokintaan.
  • Eläimille on tarjolla runsaasti hyvää juomavettä.
  • Eläimillä on käytössä säänsuoja tai ne otetaan tarvittaessa säänsuojaan.
  • Jos eläimet eivät ole tottuneita laidunnukseen ja/tai jaloitteluun, kannattaa se aloittaa nuoresta karjasta ja umpilehmistä eli lehmistä, jota poikivat lähiaikoina.                   

Laiduntamisen järjestäminen perustuu lakiin

Nautaeläimille tulee järjestää mahdollisuus laiduntamiseen kesäkaudella. Kytkettyinä pidettävät lypsylehmät ja pääasiassa maidontuotantoa varten kasvatettavat hiehot tulee päästää vähintään 60 päivänä laitumelle tai jaloittelutarhaan ajanjaksolla 1.5. – 30.9. Näin määrää Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta 592/2010.

Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo eläinten terveyttä ja hyvinvointia.  Virasto ohjaa kuntien eläinsuojeluvalvontaa sekä ohjaa ja valvoo eläintautien torjuntaa toimialueellaan.  Aluehallintovirasto on myös toimivaltainen viranomainen muutamissa eläimiin liittyvissä lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintiasioissa.

Lue lisää eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä aluehallintoviraston tehtäväistä verkkosivuiltamme www.avi.fi.   

Lisätietoja:
p. 0295 018 450 (vaihde)
Keski-Suomi: läänineläinlääkäri Kirsi Henttu
Pirkanmaa: läänineläinlääkäri Hanna Kukkola,
Pohjanmaat: läänineläinlääkäri Anna Jeshoi
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty