Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Lähes 4 miljoonaa euroa toiminnan järjestämiseksi lapsille ja nuorille

Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta 3 820 000 euroa. Avustusta myönnettiin etsivään nuorisotyöhön, nuorten työpajatoimintaan, lasten ja nuorten harrastustoimintaan, nuorten tieto- ja neuvontatyöhön sekä digitaaliseen nuorisotyöhön.

Etsivään nuorisotyöhön myönnettiin avustusta 1 595 000 euroa. Avustusta myönnettiin 34 hakijataholle 58 etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluihin. Etsivä nuorisotyö on nuorille vapaaehtoista non stop -toimintaa, joka auttaa nuoria rakentamaan arkeen rytmiä ja tulevaisuudenuskoa. Se auttaa nuoria pääsemään niiden palvelujen piiriin, jotka parantavat nuorten arjenhallintataitoja ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön. Etsivässä nuorisotyössä lähtökohtana on nuoren itse itsestään antamat tiedot sekä hänen oma arvionsa tuen tarpeesta.

Nuorten työpajatoimintaan myönnettiin avustusta 1 800 000 euroa 34 nuorten työpajalle. Toiminnan tehtävänä on tukea nuorten elämäntaitoja, sosiaalista vahvistumista ja omatahtista yhteisöllistä kasvua. Työpajatoiminnalla pyritään tarjoamaan nuorille mahdollisuus ohjattuun ja tuettuun työntekoon. Työpajan kautta nuorelle voidaan tarjota räätälöityä koulutuspolkua tai mahdollisuutta avoimille työmarkkinoille työllistymiseen.

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen myönnettiin avustusta 370 000 euroa 97 eri hakijataholle. Noin 8 000 lapsen ja nuoren arvioidaan osallistuvan toimintaan. Avustuksella tuetaan lasten ja nuorten vapaa-aikana tapahtuvaa toimintaa, jolla edistetään lasten ja nuorten tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua säännöllisesti, pitkäjänteisesti ja laadukkaasti järjestettyyn monipuoliseen harrastustoimintaan. 

Nuorten tieto- ja neuvontatyöhön sekä digitaaliseen nuorisotyöhön myönnettiin avustusta 55 000 euroa. Valtionavustusta sai 5 hakijatahoa. Nuorten tieto- ja neuvontatyön avustusta myönnetään nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointiin tai alueellisen yhteistyöverkoston kehittämiseen. Avustusta on mahdollista saada myös paikallisen tai alueellisen nuorten tieto- ja neuvontatyön ja vertaistoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen.

Avustusta saaneet hankkeet (pdf, 282 kt)


Lisätietoja
nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku, p. 0295 018 051
nuorisotoimentarkastaja Arja Randell, p. 0295 018 305
etunimi.sukunimi@avi.fi
Lounais-Suomen AVI

www.nuorisotilastot.fi/-sivustolla on mahdollista tutustua Suomen nuorisotyöhön tilastojen muodossa

 


Päivitetty